Nieuws
‘De Hofleverancier’ is het nieuwste boek van de Lunterse schrijver Chris Ouboter. Het gaat over een waar gebeurd verhaal in romanvorm geschreven en gaat over motorordonnans Luit Elzinga die in mei 1940 het Nederlandse leger diende. Een jongen van 22 jaar die op pad gestuurd wordt tijdens de eerste heftige oorlogsdagen op en rond de Grebbeberg. En vervolgens geconfronteerd word met verraad en bedrog. Gevochten heeft voor zijn land tegen de overmacht van de Duitsers.
Na vijf dagen zwaar te hebben gevochten is hij krijgsgevangen genomen door de Duitsers. Door een wonder heeft hij de oorlog overleefd.
 
In augustus 1945 is hij door de Nederlandse regering naar Indië gestuurd. De teleurstelling in nazorg van de Nederlandse regering en naweeën, ten gevolge van de oorlog en Indië zijn groot geweest in zijn verdere leven.
In dit boek staan nog niet bekende feiten over de slag op en rond de Grebbeberg. Ook is beschreven hoe hij als militair de gevechten, zijn angsten en daden beleefde, ook ten opzichte van zijn jonge liefdesleven. Zijn verhaal vraagt om respectvol doorverteld te worden.