Nieuws
 Dinsdag 30 maart werden er bij het Kroller-Muller museum vijf  personen in het zonnetje gezet. Zij werden gehuldigd voor 25 jaar lidmaatschap va de EHBO vereniging Otterlo (Harskamp,
Wekerom). Op de foto v.l.n.r.: S. Heiwegen, E.J. Colenbrander, W. Blotenburg en\ A.H.G. Beumer.
De vijfde jubilaris, dhr. Janssen kon niet bij de uitreiking aanwezig zijn.
jaar_lid_EHBO_Otterlo