Nieuws
Balen, dat is het eerste wat in me opkomt bij het schrijven van dit nieuwe stukje. Nadat ik het
vorige stuk had ingestuurd naar de Lunterse krant is er helaas meerdere keren ingebroken
in Lunteren. Dat zijn dingen waar ik echt chagrijnig van kan worden. Wij hebben de inbraken
in onderzoek en hopen dat de sporen die er gevonden zijn uiteindelijk een verdachte aan het
licht zullen brengen.
 
Over lopende onderzoeken gesproken. Het is alweer enige tijd geleden dat de Albert Heijn
aan de Klomperweg in Lunteren rond sluitingstijd werd overvallen. Dit soort overvallen heeft
een behoorlijke impact gehad op de mensen die op dat moment aan het werk waren en
daarom is de recherche niet gestopt met het onderzoek. Getuigen zijn in een dergelijk
onderzoek heel erg belangrijk. Mijn vraag is dan ook dat wanneer u iets weet of gezien hebt
wat met deze overval te maken heeft dat te melden bij mij, de politie (0900-8844) of bij Meld
Misdaad Anoniem (0800-7000). Een kleine herinnering, de overval vond plaats op
donderdag 19 oktober 2017 rond 20:30 uur. Ik hoop dat u ons kan helpen bij het oplossen
van dit ingrijpende misdrijf.
 
Heb ik dan ook nog iets positiefs te melden, jazeker! Ik ben sinds twee weken begonnen met
een Instagram account. Ik probeer jullie hier mee te nemen in mijn dagelijkse
werkzaamheden, informatie te verstrekken of te vragen, preventietips te geven of gewoon op
de hoogte te houden van lopende zaken. Ik heb alleen heel veel “Lunterse” volgers nodig
want dan bereik ik de meeste mensen wanneer dat nodig mocht zijn. Willen jullie mij ook
volgen zoek dan op Instagram even op wijkagent_lunteren. Alvast bedankt!
 
Heel recent hebben we ook een bijeenkomst gehad met een groot gedeelte van alle
Lunterse whatsappgroep beheerders. Een zeer geslaagde avond waarbij alle neuzen weer
even dezelfde kant op zijn gezet. Wij zijn blij met zoveel actieve beheerders en deelnemers.
Bent u nog geen lid van een whatsappgroep meldt u dan aan via
www.lunteren.com/buurtpreventie .
Mocht ik weer nieuws hebben dan zal ik dat weer via de Lunterse krant of Instagram met u
delen.
Mede namens de andere wijkagent van het buitengebied een fijn weekend gewenst.
 
Bart Bosman
Wijkagent Lunteren