Nieuws

Donderdag 30 januari was er een ouderavond op peuterspeelzaal Benjamin, samen met basisschool De Wegwijzer en CBS Nederwoud. Het thema was: ‘Voorlezen, het leukste kwartiertje van de dag! of?’.
Er was een spreekster uitgenodigd die een presentatie gaf over dit onderwerp. Ze vertelde over het belang van voorlezen, welke boeken geschikt zijn en op welke manieren je bezig kunt zijn met een boek.

Verteldozen_op_peuterspeelzaal_Benjamin
De juffen Ada Goossen (links) van de Wegwijzer en Hetty Zeggelaar van peuterspeelzaal Benjamin met de verteldozen.

In de pauze konden er boeken besteld worden. Daarna gaf een medewerker van de peuterspeelzaal en van de basisschool uitleg over alles wat er in de groepen aan taalverwerving wordt gedaan.
Taal heeft een grote plek in het programma omdat het hebben van een taalachterstand van invloed is op alle gebieden. Om deze achterstand te verkleinen en liefst weg te werken zijn er tijdens deze avond verteldozen geïntroduceerd.
In een verteldoos zit een prentenboek en bijpassend spelmateriaal. Door middel van een opdrachtkaart zien ouders wat zij met hun kind kunnen doen.

Kinderen met een VVE-indicatie of met achterstand krijgen regelmatig of bij een nieuw thema zo’n prachtige doos voor een week mee naar huis. Ook op basisschool De Bron worden de verteldozen in gebruik genomen.