Nieuws

Een bijzonder jaar met een bijzondere expositie. Zo kan men de nieuwe tentoonstelling in het ‘mooiste museum van Lunteren’ wel noemen. Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Vereniging Oud Lunteren opent burgemeester Cees van der Knaap, burgemeester van Ede, op 26 september de expositie ‘Lunteren uit de kunst’.

Een expositie met een feestelijk randje dus. Het fundament daarvoor werd gelegd in het ‘verzetsjaar’ 1972, toen de bevolking van Lunteren begon te protesteren tegen de dreigende afbraak van ‘hun’ station.
Om dat initiatief nog meer kracht bij te zetten, riepen Pier Hoekstra en Jan Pot op 1 februari 1974 de Stichting Oud Lunteren in het leven. Belangrijkste doel van de prille stichting was het stationsgebouw te behoeden voor de sloop. Dat doel werd een jaar later bereikt. De overgang van stichting naar vereniging is gerealiseerd op 23 november 1979. Sinds 1989 is de Vereniging Oud Lunteren eigenaar van het museum.

“Zonder het te weten hebben de actievoerders Hoekstra en Pot de aanzet gegeven tot het huidige museum aan de Dorpsstraat”, zegt Jaap van Ravenswaaij, voorzitter van de Vereniging Oud Lunteren. “In die 40 jaar hebben tientallen vrijwilligers tijd en energie gestoken in de zoektocht naar een publieke functie van het museum. Met veelal kleine exposities over de historie is de groei in de jaren zeventig ingezet. En kijk waar we vandaag staan. Thans is de Vereniging een vrijwilligersorganisatie waarin zo’n 50 mensen met liefde voor historie en ambitie op vele terreinen hun steentje bijdragen.”
Van Ravenswaaij noemt er een paar op: “Denk aan de wisselexposities, drie à vier keer per jaar. Er wordt nu al gewerkt aan de tentoonstellingen van 2015! Denk aan de geschiedschrijving van ons dorp in het halfjaarlijkse blad Bij de Amse Pomp. En denk aan het depotbeheer en het gastheerschap voor de vele bezoekers die elk jaar op het museum afkomen. Ja, ook veel toeristen.”

Het jubileum zal niet onopgemerkt voorbijgaan. Zo verschijnt er in het najaar onder de titel ‘Uitgelezen Lunteren’ een boekje met 25 ‘Lunters gekleurde’ verhalen van bekende Nederlandse auteurs, bijeengebracht door Arno van der Valk. Onder de schrijvers komen we de namen tegen van Frederik van Eeden, Hendrik Marsman, Jac. Gazenbeek, Koos van Zomeren en Willem Jan Otten.
Hoewel Van Ravenswaaij toegeeft trots te zijn op dat boekje, verraadt zijn gezicht dat hij de expositie ‘Lunteren uit de kunst’ als het hoogtepunt van de viering van het 40-jarig bestaan ziet. “Een groot aantal lokale kunstenaars heeft zich op ons verzoek bereid gevonden hun creativiteit aan te spreken. Het uiterst gevarieerde resultaat zal van 26 september tot 14 november in ons museum te zien zijn. Ik wil hier nogmaals benadrukken hoe blij wij met die tentoonstelling zijn. Nu al.”

Kijkend naar de toekomst, waarbij het museum ook de weg naar meer digitalisering zal (moeten) inslaan, zegt Van Ravenswaaij: “Het is natuurlijk een groot geschenk dat de Vereniging, samen met de Vrienden van Het Lunters Buurtbos, erfgenaam mocht worden van de nalatenschap van onze dorpsgenoot Johan Noordmans. Dit zal betekenen dat er aan de Dorpsstraat pal naast het museum een stuk aanbouw zal plaatsvinden. En hoewel de plannen zeker nog niet vastomlijnd zijn, denken we voorzichtig aan een horecagedeelte met terras, en mogelijk zelfs aan een galerie voor de verkoop van kunst.”