Nieuws
 In het Museum Oud Lunteren is, sinds 22 oktober, de expositie ‘Religie in Lunteren door de eeuwen heen’ te zien. Hierin wordt de historie van religie en geloven in Lunteren over de afgelopen 20 eeuwen getoond. Zaterdag 12 december kon de duizendste bezoeker worden verwelkomd. Het waren de heer en mevrouw Hartsuiker uit Lunteren (zie foto). Door de medewerkers van het Museum werden zij in het zonnetje gezet en zij ontvingen een gratis boekje en een prachtige bos bloemen.Veel bezoekers komen uit Lunteren, maar ook veel van daarbuiten. De jongste dochter van ds. G. Boer, die als kind hier 4 jaar in de pastorie heeft gewoond, was een van de bezoekers. Zij woont nu in Dieren en zei onder de indruk te zijn van de expositie, maar het wel erg jammer te vinden dat de oude pastorie er niet meer staat.
duizendste_bezoeker-3
De expositie roept weer veel herinneringen op. Ook een zoon van ds. Ozinga, die 25 jaar predikant geweest is in de Gereformeerde Kerk te Lunteren, was vanuit Driebergen naar Lunteren gekomen om de expositie te zien. De levensbeschrijving van zijn vader vond hij indrukwekkend. Hij vertelde over de goede contacten met de fam. Noordmans en hoe Johan Noordmans als cabaretier nog een optreden had verzorgd bij het 25-jarig huwelijksjubileum van zijn vader en moeder.
Jaap Ravenswaaij, voorzitter van het museumbestuur, vertelt over het unieke van de expositie. Alleen al dat alle zeven kerken uit Lunteren aan de voorbereiding hebben meegedaan is al bijzonder. Zowel de protestantse, de rooms-katholieke en de Molukse tradities krijgen hier ruimschoots de aandacht. Zo staat er bijvoorbeeld een originele KNIL-kist, die in 1951 is meegekomen met de overtocht vanuit de Molukken naar Nederland. De expositie is wel op Lunteren gericht, maar heeft een veel breder karakter. Veel bezoekers herkennen in de expositie naast het typisch Lunterse ook het karakteristieke van de Veluwenaar.
De expositie is te zien tot 16 januari 2016. Voor iedere bezoeker is een museumgidsje beschikbaar, waarin alle 15 onderdelen van de expositie worden toegelicht. Het bijbehorende boek “Religie in Lunteren door de eeuwen heen” is in het Museum verkrijgbaar voor 7,50 Euro. De openingstijden van het museum zijn woensdag t/m zaterdag van 13:30 tot 16:30 uur. Het is de bedoeling om in december ook enkele avonden geopend te zijn. Meer informatie op de website www.oudlunteren.nl