Nieuws
Meer uutleg daor oover en aandere zaoke zal gebeure mit de tweede en darde algemeene vergaoderinge die vijftien juni en zeuvetien augustus zulle plaots viende bij Floor. Dit zal veur die tied in deeze kraant gemeld worre.
Lunterse_ouwe_mot_worre_behouwe
Op de footoo staon van links naor rechts: Chico ‘t peerd van de Hoefsmid die hum ok vast het dan kriege we,Peerdemart , Fred van ‘t Bosbad waor die net uut kumt , Dries van de Waoterloop , de Buurtrichter, Meeuwis van de stroet mit de spanzaog de Vliegert , Nico Stopvaarf , Willem de Vleggel , Driekus de Klerk , Evert de.Braojert , Teunis Deuk en Adrie de Schoffel.