Nieuws
Vrijdag 13 juli is bij het ‘Westhoffhuis’ de zorgbus officieel opgeleverd. Dit gebeurde in aanwezigheid
Zorgbus_SSCVL_in_gebruik_genomen
van de sponsors (zie foto boven), ongeveer 60 uit het MKB bedrijf waarvan velen uit Lunteren.
Zij maakten de aanschaf en exploitatie mogelijk. De Rabobank had nog een verrassing.
SSCVL kreeg tijdens de oplevering een mooie cheque overhandigd (zie foto onder).
Zorgbus_SSCVL_in_gebruik_genomen_1
De zorgbus wordt ingezet om alle Lunteranen die niet of onvoldoende in staat zijn zichzelf te vervoeren naar de activiteiten die plaatsvinden in het ‘Westhoffhuis’ en buurtcentrum ‘De
Schakel’. Ook andere (zorg)instellingen in Lunteren, of juist ‘buitendorpse’ instellingen
die inwoners uit Lunteren verzorgen, kan de SSCVL van dienst zijn. Desbetreffende instelling kan dan contact opnemen voor het maken van afspraken omtrent de regeling vna het
vervoer. De zorgbus wordt bemand door vrijwillige schauffeurs.
Voor informatie zie: www.SSCVL.nl