Nieuws
Vandaag, zaterdag 21 juli, zijn ze vertrokken naar Libanon, zes jongeren van de Maranathakerk in Lunteren met jeugdwerker Marcel Bos en zijn vrouw Judith. Drie weken verblijven zij bij de zustergemeente in Anjar aan de Syrische grens. Voordat de groep vandaag op het vliegtuig
stapte zijn er vijf intensieve maanden aan vooraf gegaan. De plaats van bestemming Anjar
is een logische keuze: de dominee, Hagop Akasharian, van deze zustergemeente heeft
namelijk zijn opleiding gehad van Jaap Hansum (dominee Maranathakerk).
“Zie het als een stukje bemoediging. Het geeft steun, als mensen die het goed hebben naar je
om kijken. We wilden niet alleen maar anoniem op afstand steun verlenen.” De motivatie van de
groep is sterk en ze kijken uit naar de ontmoetingen in Libanon.
Zustergemeente_actief_ondersteunen 
De groep is vnadaag, 21 juli, op het vliegtuig gestapt richting Libanon
 
Het initiatief kwam van Inge Hansum, zij heeft in Libanon gewoond. Zij benaderde jeugdwerker
Marcel Bos. Het balletje ging rollen en na een informatieavond kwam de huidige groep als snel
in beeld. De grote motivatie van allen was: Echt iets goed te doen voor de mensen in de Libanese
zustergemeente. mTer plekke gaat de groep actief meedraaien in een zomerkamp voor Libanese kinderen. Veelal uit arme gezinnen of met een handicap. “Met sport, spel en aanbidding gaan we de leiding ter plekke ondersteunen.” Naast er te zijn wordt de zustergemeente in Anjar ook financieel gesteund. In de aanloop naar de vertrekdatum zijn er vele acties gevoerd. De laatste
en tevens de grootste actie was vrijdag 6 juli. Het benefietconcert ‘van Lunteren voor Libanon’
in de Maranathakerk. De groep is dankbaar voor de vele support vanuit de Lunterse samenleving, bedrijfsleven en middenstand. De acties hebben een heel mooi bedrag
opgebracht waar men in Libanon veel mee kan doen.
Hierdoor kunnen onder andere meer kinderen worden uitgenodigd voor het zomerkamp. Een
heel mooi bedrag blijft gereserveerd voor de zustergemeente in Anjar. “Wij zijn dankbaar voor
het behaalde resultaat. Het is heel gaaf dat dit is gebeurd en wij in Libanon werkelijk iets voor de
gemeente kunnen doen.” Libanon, het is al een aantal keren gevallen, niet bepaald een vakantiebestemming. Het land ligt in meen roerig gebied, tussen Syrië en Israël. “Maar”, geeft jeugdwerker Marcel aan, “Veiligheid voor de groep gaat boven alles. We verblijven op he terrein van het internaat en de kerk. Voorafgaand aan het vertrek stonden we voortdurend in contact
met Anjar.” De groep beluisterende, worden het drie fantastische weken. Weken met perioden van emotie, een lach en traan. Er zullen momenten zijn van confrontatie tussen het goede leven hier in Nederland en de armoede, stof en hitte in Libanon. Een prachtig land in een uitdagend gebied, op slechts een paar uur vliegen.