Nieuws
Tijdens de jaarvergadering werden bij Zangvereniging HZL zes leden gehuldigd: 12,5 jaar lid zijn mw. van Veldhuizen, mw. v.d. Hoek, dhr. Soetendaal
en mw. Storm (staat niet op de foto).
Zes_jubilarissen_bij_Zangvereniging_HZL
Mw. Verschuur en mw. Vaarkamp zijn 40 jaar lid. Uit handen van de 1e voorzitter Jan Stroomberg en de 1e secretaresse Wilma Hooijer ontvingen zij een boeket bloemen en een
jubileumgeschenk.
Zes_jubilarissen_bij_Zangvereniging_HZL_2