Nieuws
Veel ouderen die vroeger muziek hebben gemaakt, zitten vaak thuis en doen er niet veel meer aan. Dit door gebrek aan motivatie of het gemis van "het samenspelen" met anderen. Ook zijn er ouderen die thuis nog wel een muziekinstrument bespelen, maar erg graag met anderen willen spelen omdat dat vernieuwing brengt. Weer anderen zouden nog best hun muziek aan een publiek willen laten horen.
Idee
Het is de bedoeling om deze mensen samen te brengen en onder leiding van een muzikaal leider (Hans Slotboom) de wensen en ideeën van deze groep ouderen uit te werken en om daarmee "het muziek maken" te stimuleren. Dit met het vooruitzicht hun inbreng en inzet te belonen met een optreden voor publiek. Uiteraard alleen voor degenen die dit willen.
Workshop_Muziek_met_Ouderen_In_Het_Westhoffhuis
Therapeutische werking
Op veel mensen heeft het maken van muziek een positieve uitwerking in gedrag. Bij ouderen uit zich dat in een positievere, meer ondernemende houding, terwijl ook het geheugen op positieve wijze wordt gestimuleerd.

Uitwerking
De uitwerking van dit idee kan op verschillende manieren. Men kan dat doen in de vorm van workshops, maar ook als een dagbesteding. (dagdeel) Nu is vier uur muziek maken achter elkaar natuurlijk geen optie, tenzij er een pauze inzit. Naast de koffiepauzes kan men hier denken aan een lunch.
De muzikale uitwerking hangt af van: De behoefte van de deelnemer, de soort muziek die de deelnemers willen maken, genre, zang, instrumenten, en het aantal deelnemers Er kunnen groepjes worden samengesteld naar aanleiding van de combinatie van instrumenten, genre, enz.
Behoefte
In het dagelijks leven komt men regelmatig ouderen tegen die te kennen geven dit graag te willen. Ook van andere organisaties hoort men dat er behoefte is aan een dergelijke faciliteit. Dit alles onder leiding van Hans Sloboom.
 
Locatie: Het Westhoffhuis, Dopsstraat 28, Lunteren