Nieuws
Wie nu vanaf Barneveld de bebouwde kom van Lunteren binnenrijdt kan er niet omheen: zalencentrum De Prinsenhof aan de Barneveldseweg. Dat beeld gaat naar verwachting binnen afzienbare tijd drastisch veranderen. Op de plaats van het café-restaurant en zalencentrum is de bouw van drie vrijstaande woningen gepland.
 
Wim Mulder
 
De wijziging van het nu nog geldende bestemmingsplan die nodig is om de bouw van de woningen mogelijk te maken heeft in juni/juli ter inzage gelegen. Er is één zienswijze op ingediend. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede werkt op dit moment aan een reactie op wat daarin naar voren is gebracht. Daarna zal het college een besluit nemen over de aangevraagde bestemmingsplanwijziging, die de gemeenteraad vervolgens zal moeten vaststellen. Behalve de woningbouw wordt door de wijziging ook de realisering van een nieuw fietspad mogelijk gemaakt. Dat fietspad is onder meer bedoeld om de oversteek naar het Gezondheidscentrum veiliger te maken. De precieze planning van een en ander is nog niet bekend.
Woningbouw_op_terrein_De_Prinsenhof 
LEEG De Prinsenhof staat leeg, sinds eigenaar Harry van Hierden in september 2014 overleed. En dat heeft het gebouw geen goed gedaan. Als De Prinsenhof onder de slopershamer valt komt daarmee een eind aan een periode van bijna een eeuw, waarop er op die plek in Lunteren een horecabedrijf was gehuisvest. Al in 1927 werd daar een café uitgebaat, zo blijkt uit gegevens op de website Lunteren.com. Achtereenvolgens door Willem Theunissen, Gert en Nel Prinsen - vandaar De Prinsenhof - en Harry en Gerrie van Hierden.