Nieuws
Deze vraag klinkt een beetje vreemd. Toch is belangrijk om hier al in een vroeg stadium over na te denken. Wie mag uw zaken regelen als u dat zelf niet meer kunt? Tijdens het inloopspreekuur merken wij dat veel mensen hier vragen over hebben. In deze column bespreken wij graag enkele van deze vragen.
 
Waarom een levenstestament?
De kans bestaat dat er door ziekte of ongeval een moment komt dat andere personen in uw directe omgeving belangrijke beslissingen voor u moeten nemen. In een levenstestament legt u vast wie dat namens u mag doen. Zo houdt u de regie over uw vermogen. En voorkomt u onzekerheid en onenigheid bij de mensen van wie u houdt.
 
Het levenstestament is bedoeld om regelingen te treffen en wensen vast te leggen voor als u zelf niet meer in staat bent uw zaken te regelen. Dan is het goed om erover na te denken wie uw belangen gaat behartigen (deze persoon wordt “de gevolmachtigde” genoemd). In het levenstestament kunt u één of meerdere personen aanwijzen die zich ontfermen over bijvoorbeeld uw bankzaken en bezittingen. Ook kun u hen medische beslissingen voor u laten nemen.
 
Wie benoem ik in een levenstestament?
Er zijn verschillende mogelijkheden. Een echtpaar benoemt vaak elkaar als gevolmachtigde, of één of meer van de kinderen voor het geval men als laatste overblijft. Het is natuurlijk ook mogelijk om een familielid of een zeer goede vriend(in) als gevolmachtigde te benoemen.
 
Kan ik het levenstestament nog wijzigen?
Het levenstestament kan, net als een gewoon testament, op elk moment door u zelf door middel van een notariële akte worden gewijzigd. Het kan zijn dat de wijziging noodzakelijk is omdat uw persoonlijke situatie is veranderd, of omdat de situatie van de gevolmachtigde zodanig is gewijzigd dat u liever iemand anders als gevolmachtigde wilt aanwijzen.
 
Misschien heeft u nog veel meer vragen over het levenstestament. Het inloopspreekuur in het Westhoffhuis geeft u de gelegenheid om die vragen te stellen. Daarnaast kunt u ook terecht voor allerlei vragen op het gebied van verzekeringen en belastingen.
 
Tot slot
Tot slot nog een tip om mogelijk schenkbelasting te besparen: Per 1 januari 2017 keert de grote vrijstelling van € 100.000 terug. In deze column is daar al vaker over geschreven.
Dit bedrag mag belastingvrij worden geschonken, als het geld wordt gebruikt voor de eigen woning of voor de aflossing van de hypotheek. Voor ouders die aan kinderen willen schenken kan het raadzaam zijn om in 2016 al een schenking te doen, om zo de vrijstelling in 2017 optimaal te benutten! Als u hier graag meer informatie over wilt hebben, kunt u terecht tijdens het inloopspreekuur.
 
Het spreekuur voor gratis advies vindt iedere laatste vrijdag van de maand tussen 16 en 17 uur plaats in Het Westhoffhuis en wordt aangeboden door Assurantiekantoor De Groot, Van Putten Van Apeldoorn notarissen en Onderweegs & De Groot Accountants en Belastingadviseurs.