Nieuws
Per 1 januari 2019 is de Wet Vergoeding Affectieschade van kracht geworden. Dit kan gevolgen hebben voor u als ondernemer. Als één van uw medewerkers door een bedrijfsongeval namelijk blijvend letsel oploopt of overlijdt, kunnen naasten of nabestaanden smartengeld eisen.
Tot nu toe kon alleen een slachtoffer zelf smartengeld krijgen als hij door een ongeval blijvend letsel opliep. Dit is per 1 januari 2019 veranderd. Vanaf deze datum kunnen behalve het slachtoffer ook de naasten van het slachtoffer smartengeld krijgen. Naasten zijn partners, (stief)kinderen en ouders. Het smartengeld kan ook aan nabestaanden worden gegeven als het slachtoffer door het ongeval overlijdt.
Erkenning en genoegdoening
Het idee achter de nieuwe wet is dat naasten en nabestaanden ook geconfronteerd worden met de gevolgen van het ongeval. Uiteraard neemt een schadevergoeding hun verdriet niet weg, maar het biedt wel erkenning en genoegdoening van hun leed. En dat kan bijdragen aan het verwerken van de ingrijpende gebeurtenis.
Bedrijfsongeval
Als ondernemer krijgt u met de nieuwe wet te maken, indien een werknemer overlijdt door een gebeurtenis waarvoor u aansprakelijk bent, bijvoorbeeld een bedrijfsongeval. Of als het slachtoffer ernstig en blijvend letsel oploopt. In beide gevallen hebben de naasten recht op een vergoeding. Het schadevergoedingsbedrag is afhankelijk van de aard en ernst van het letsel en ligt tussen de 12.500 en 20.000 euro.
Slachtoffers in Nederland
Volgens het RIVM krijgen in Nederland jaarlijks meer dan 200.000 werknemers een arbeidsongeval. Er vinden 2300 ernstige ongevallen plaats waarbij sprake is van blijvend letsel, ziekenhuisopname of overlijden. Gemiddeld 60 keer per jaar valt er een dodelijk slachtoffer. Deze cijfers laten maar weer eens zien hoe belangrijk het is om veilig werken op één te zetten. Vraagt u zich wel regelmatig af of uw veiligheidsbeleid nog effectief is en of er misschien verbeteringen nodig zijn?
Goed verzekerd?
Gezien de nieuwe Wet Vergoeding Affectieschade raad ik u als ondernemer aan om uw risico’s, preventieve maatregelen en mogelijke verzekeringsoplossingen te bespreken. Laat controleren of uw werkgeversaansprakelijkheid goed is verzekerd en hoe u affectieschade kunt vergoeden. Tijdens het inloopspreekuur kunt u meer informatie over dit onderwerp krijgen.
 
Ook met andere vragen over verzekeringen, belastingen of notariële zaken bent u van harte welkom op het inloopspreekuur voor gratis advies. Het eerstvolgende inloopspreekuur vindt plaats op vrijdag 22 februari van 16.00 - 17.00 uur in het Westhoffhuis. Het spreekuur wordt aangeboden door Assurantiekantoor De Groot, Van Putten Van Apeldoorn notarissen en Onderweegs & De Groot Accountants en Adviseurs.
Evelien van den Broek, Assurantiekantoor De Groot