Nieuws
Zondagavond 7 oktober is er weer een welkomdienst in de Gereformeerde Kerk aan de Oranjestraat in Lunteren. Het is een dienst die in het teken staat van de Israëlzondag. Het thema is deze keer: “Een goed gesprek met Jacob aan de Jabbok”.
 
Op zijn terugreis naar Kanaän ziet Jakob op tegen de ontmoeting met zijn broer Esau, aan de overkant van de Jabbok. Hij laat zijn gezin oversteken maar blijft zelf achter.
's Nachts raakt hij in gevecht met een engel. Het lukt de engel niet om Jakob te verslaan. Ze worstelen de hele nacht, maar tegen de ochtend geeft de engel op.
Hij zegent Jakob en geeft hem de erenaam Israël: "strijder met God".
Jakob raakt wel gewond aan zijn heup (Genesis 32).
 
Dit is een verhaal uit de geschiedenis van het volk Israël en het is ook een Bijbelse geschiedenis. Die combinatie is voor de kerk bijzonder. De band met de God van de Bijbel raakt de band met het volk Israël.
 
Voor een belangrijk deel lezen we dezelfde Bijbelverhalen.
Om de onopgeefbare verbondenheid met Israël te beleven is de eerste zondag van oktober aangewezen als Israëlzondag.
Omdat in deze tijd van eind september en oktober de Joodse feesten gevierd worden.
Daarbij is de Grote Verzoendag (Jom Kippur) de grootste en voornaamste feestdag.
Kun je zien, hoe het begrip ‘verzoening’ van huis uit bij Israël past.
In dat spoor is de Messias, Jezus Christus ook prominent actief in het werk van verzoening.
Maar eerst Jacob: hij moet zich verzoenen met zijn broer met wie gebrouilleerd is geraakt.
Dat is een worsteling. En dat laat God hem merken. En Jacob wint, hoewel het een deel van zijn gezondheid kost.
Jacob heeft gestreden met God en is er niet onderdoor gegaan.
 
Zouden wij ons daarin kunnen herkennen: strijden met God over moeilijke dingen in ons leven en er niet onderdoor gaan?
Daarover gaat het in de welkomdienst.
De WelcomeSingers zijn er zondagavond ook weer bij onder leiding van Margret Spelt.
We zingen ook het lied In de Heer vind ik heel mijn sterkte (Taizé) met een speciaal in Lunteren gemaakte couplet in het Maleis!
Iedereen is hartelijk welkom en de welkomdienst begint om 19 uur.
Ds. Ria Scheltens-Ritzema zal deze dienst leiden.