Nieuws
Er is zoveel gebeurt in mijn leven. Zoveel dat ik mee draag aan verdriet, pijn en andere ballast. Hoe kan ik daarmee verder leven?
Vergeven, niet voor een ander, maar om zelf tot bloei te komen en in het leven te staan zoals God het bedoeld heeft. Vergeven maakt vrij!
 
Woensdagochtend 22 maart komt Sarianne van Dalen spreken over het thema ‘Vergeven maakt vrij! Aan de hand van de Bijbel en haar eigen levensverhaal zal het thema verder worden uitgediept.
 
De Vrouwenochtend is bedoeld voor vrouwen van alle leeftijden die elkaar willen ontmoeten en zich verder willen verdiepen in het christelijke geloof. De ochtend zal gehouden worden in de bijzaal van de Gereformeerde kerk, Oranjestraat 31 in Lunteren. De zaal is open vanaf 08.45 uur en de ochtend start om 09.15 uur. Er is geen kinderoppas aanwezig.
Men kijkt ernaar uit om u/jou te ontmoeten!
 
De Vrouwen Ochtend wordt twee keer per jaar georganiseerd en is bedoeld om vrouwen kennis te laten maken met de interkerkelijke Bijbelstudiegroep Samen Groeien.
Wie zin heeft mee te draaien met een Bijbelkring is van harte welkom, op de dinsdag- of woensdagmorgen. Voor opgave en of informatie tel. 0318 – 64 31 37.