Nieuws
Schuilen onder de vleugels van de Allerhoogste’. Een bekende tekst uit de Bijbel.
‘Hoe kunnen en mogen wij dichtbij God leven? Er is zoveel aan de hand, in ons persoonlijke leven, in de wereld. Maar juist dan mogen we schuilen dichtbij God. De enige veilige en stabiele plek in ons turbulente leven.’
 
Woensdagochtend 8 november komt Bert Noteboom spreken over het thema ‘Dichtbij God’. Aan de hand van Psalm 91 zal het thema verder worden uitgewerkt. Bert Noteboom is bekend van zijn koren en is momenteel wijkpastor in Almere Haven.
 
De vrouwenochtend (in de Geref. Kerk) is bedoeld voor vrouwen van alle leeftijden die elkaar willen ontmoeten en zich verder willen verdiepen in het christelijke geloof.
De ochtend zal gehouden worden in de bijzaal van de Gereformeerde kerk, Oranjestraat 31 in Lunteren. De zaal is open vanaf 08.45 uur en de ochtend start om 09.15 uur. Er is geen kinderoppas aanwezig. Er wordt uitgekeken naar uit om u/jou te ontmoeten!
 
De Vrouwen Ochtend wordt twee keer per jaar georganiseerd en is bedoeld om vrouwen kennis te laten maken met de interkerkelijke Bijbelstudiegroep: Samen Groeien.
Wie zin heeft mee te draaien met een Bijbelkring is van harte welkom, op de dinsdag- of woensdagmorgen. Voor opgave en of informatie tel. 0318-643137.