Nieuws
Een traditioneel onderdeel van de Oud Lunterse Dag is het Volkstoneel. Elk jaar staat het garant voor veel hilariteit met een lach en traan. Dat zal ook dit jaar, tijdens de 40e OLD, niet anders zijn.
Deze week repeteerde het voor één van de laatste keren. Waarover het ditmaal gaat blijft nog geheim, maar dat er veel te lachen valt staat buiten kijf.
Volkstoneel_bezig_met_laatste_repetities
Het wordt een heel bijzonder optreden waarbij een aantal spelers(sters) een speciale positie innemen. Gewoon komen kijken en zien wat er staat te gebeuren in de tent op het Nieuwe Erf.