Nieuws
 De vereniging ‘Vrienden van het Bosbad’ heeft twee belangrijke doelen: het financieel bijstaan van het Bosbad én mensen de gelegenheid bieden hun verbondenheid met het Bosbad aan te geven.
Finaciële steun
In de afgelopen jaren hebben de ‘Vrienden van het Bosbad’ veel vernieuwingen en verbeteringen in het Bosbad mogelijk gemaakt: de bouw van de Toko, de vernieuwing van de fietsenstalling, het tuinonderhoud, de vervanging van de speeltoestellen, de verwarming van het zwembad, de zandbak en nog veel meer. Deze financiële steun wordt opgebracht door de contributie die de leden betalen en de opbrengsten van de TOKO, een activiteit van de Vrienden.
Voor volgend jaar staat een bijdrage aan de vernieuwing van het sanitairgebouw op het programma. Daaraan kunt u ook rechtstreeks uw bijdrage leveren via de actie “DeDorpenDoet”. Doneer de cheque die u van de gemeente ontvangt voor de aanleg van een invalidentoilet in het Bosbad. Deze cheques worden op 15 maart, 15 juni en 28 september verstuurd. Als u uw cheque inlevert op het Bosbad verzorgen wij de afhandeling.
Vereniging_Vrienden_voor_morele_en_financile_steun
Verbondenheid met het Bosbad Lunteren
Door het lidmaatschap van de ‘Vrienden van het Bosbad’ kunnen Lunteranen en andere supporters hun verbondenheid met het Bosbad laten zien. Dat was in 1989 belangrijk toen de gemeente Ede van plan was het Bosbad te sluiten. Dat is het afgelopen jaar ook weer heel belangrijk gebleken toen de bijdrage door de gemeente in de exploitatie ter discussie stond.
Vooral door de signalen van inwoners van de gemeente heeft de gemeenteraad unaniem besloten structurele financiering voor de toekomstige exploitatiebijdrage vrij te maken. Met andere woorden door de morele steun van velen en een aantoonbaar draagvlak onder de inwoners, kan het Bosbad voorlopig voort.
Draagvlak
Om dit draagvlak te kunnen aantonen is het belangrijk dat de Vereniging ‘Vrienden van het Bosbad’ een groot aantal leden heeft. Hoe groter het ledenaantal van de vereniging, hoe duidelijker het draagvlak in de Lunterse gemeenschap is.
Meld u daarom aan als lid van de ‘Vrienden van het Bosbad’. Het kost slechts 15 EURO per jaar en als dat teveel is, kan het zelfs voor een lager bedrag van minimaal 5 EURO. U krijgt bij aanmelding het prachtige boek over de geschiedenis van het Bosbad cadeau.
Lidworden
Om lid te worden kunt u gebruik maken van het formulier in deze Bosbadbijlage van de Lunterse krant. Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij de kassa van het Bosbad of het secretariaat, Veenweg 5, 6741 EA Lunteren of per mail: hermanenjeanet@gmail.com.
En als u al lid bent, dan kunt u wellicht uw buren , familie of vrienden lid maken!
Vereniging Vrienden voor morele en financiële steun
Archieffoto