Nieuws
De Vereniging ‘Vrienden van het Luntersche Buurtbosch’ bestaat dit jaar 50 jaar. Eén van de speciale activiteiten in dit jubileumjaar is een enquête die begin april is uitgezet via de Lunterse krant en via de digitale Nieuwsbrief van de Vrienden. Met deze enquête wil het bestuur van De Vrienden een beeld krijgen van de betrokkenheid van de Lunterse bevolking bij het bos en wat er leeft bij de gebruikers van ons bos.
 
Er waren 187 reacties op de enquête waarvan 99 via het enquêteformulier bij de Lunterse krant en 88 via de website. De meerderheid, 64%, is lid van de ‘Vrienden’.
Uit de antwoorden blijkt een grote betrokkenheid bij en waardering voor het buurtbos. Ruim 68% komt wekelijks of zelfs dagelijks in het buurtbos. 79% heeft de nieuwe bankjes bij de ‘Eendjesvijver’ gezien. 45% kent de permanente expositie in ‘De Koepel’; 23% is naar een of meer van de ‘Vrienden Koepelconcerten’ geweest. 45% is op de hoogte van de activiteiten van de Boswacht; 39% heeft de nieuwe wandelroutes wel eens uitgeprobeerd. 70% vond het ‘Goudsbergproject’ mooi.
 
Ook kon men eigen suggesties en opmerkingen vermelden.
19 mensen uiten hun waardering voor het buurtbos en voor de inzet van alle betrokkenen bij het bos: Ga vooral zo door en wees zuinig op het bos!
Verder waren er veel verschillende suggesties en opmerkingen. Zo zijn er nogal wat mensen die meer speelmogelijkheden voor kinderen in het bos wensen. Ook het onderhoud van de ‘Paaskolk’ wordt vaak genoemd. Inmiddels is deze laatste wens al gerealiseerd! (Zie foto).
 
Het complete verslag van de enquêteresultaten is te lezen op de website: www.buurtbosch.nl
Het bestuur van de ‘Vrienden’ zal de uitkomsten meenemen en bespreken in het overleg met de ‘Stichting Het Luntersche Buurtbosch’ over beheer en onderhoud van het bos.
De vereniging wil allen die aan de enquête hebben meegewerkt van harte bedanken! Onder de inzenders zijn tien replica’s van ‘De Koepel’ verloot en deze mensen hebben daar inmiddels bericht over ontvangen.
 
Het bestuur van de ‘Vrienden’ wil dit jubileumjaar benutten om iedereen in Lunteren die het bos een warm hart toedraagt lid te maken van de vereniging. Als bijlage bij deze krant treft u de nieuwe folder aan ‘Daarom ben ik Vriend’!