Nieuws
Doelstelling: het beheren en uitbreiden van het Automatische Externe Defibrillator - net (AED - net) in het dorp Lunteren. De leidraad voor de Stichting is de 6-minuten-zone van de Nederlandse Hartstichting. De Stichting beoogt niet het maken van winst en krijgt haar geldmiddelen uit bijdragen van hen, die met het doel van de Stichting sympathiseren, subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten.
 
Bestuursleden:
• dhr. H. v. Dijk, Binnenweg 9, 6745 XC DE KLOMP (voorzitter)
• mw. T. van Manen – de Brouwer, Vaarkamperengweg 48, 6741 XX LUNTEREN (secretaris)
• mw. G. v. Manen – van der Hagen . Duyn v. Maasdamstraat 38, 6741 WP LUNTEREN (penningmeester)
bankrekeningnummer: NL05RABO0337413495
kvk: 09180281
 
• Plaatsen waar de toegankelijke AED’s in Lunteren nu hangen:
1. Spoorstraat 7 (tegenover het station)
2. Wormshoefweg 17 (tegenover Ut Sporthuus)
3. Duyn van Maasdamstraat 38 (hoek Schaepmanstraat)
4. Zorgcentrum De Honskamp (voorportaal hoofdingang) Dorpsstraat 25
5. Maranathakerk Hertenlaan 35
6. Gereformeerde kerk Oranjestraat 31
7. Het Witte Kerkje dr. Kimmijserlaan 28
8. Nederwoudse school Kruisbeekweg 45 (code)
9. De Blauwe Das Kerkhoflaan 31
10. Westhoffhuis Dorpsstraat 28 (breekglaasje)
11. Renswoudsestraatweg 52
12. Eethuis het Hek Meulunterseweg 32
13. Esso De Stroet Hullerpad 32
14. Park hotel Hugo de Vries Dorpsstraat 13
15. Het Hoefje 22
16. The Travel Club Mielweg 14
17. Gezondheidscentrum Lunteren Barneveldseweg 11a.
18. Mini Markt Barneveldseweg 37
19. Belmonte Goorsteeg 66
20. Hotel De Wormshoef Dorpstraat 192
21. Begin Reigerlaan (zij ingang de Bostuin)(code)
22. Klomperweg 155 (bos veeservice)
23. Meulunterseweg 85 ( wijkgebouw Rehoboth)
• 24. Thomashuis Fliertseweg 20