Nieuws
Vanaf 26 maart start in het noordelijke deel van de Hertenlaan en Julianastraat een nieuwe proef met aangepast eenrichtingsverkeer.
Start_verkeersproef_eenrichtingsverkeer_Lunteren
Deze proef is volgens de voorkeur van bewoners. Deze bewonersvariant bestaat uit eenrichtingsverkeer in de Julianastraat van noord naar zuid en eenrichtingsverkeer in de Hertenlaan van zuid naar noord. Met de nieuwe proef wordt gekeken wat de gevolgen zijn voor de snelheid en de drukte. Daarom vinden er ook tellingen plaats. De proef duurt naar verwachting acht weken. In deze periode neemt de gemeente in overleg met de dorpsraad Lunteren een besluit over behoud of opheffing van de proefsituatie.
Meer informatie over de resultaten van de enquête en de tussenvariant kunt u lezen op de website van de dorpsraad Lunteren, www.lunteren.com/dorpsraad.