Nieuws
Vanaf maandag-ochtend 29 mei gaat de verkeerssituatie in een deel van Lunteren voor een proef veranderen. Het eenrichtingsverkeer wordt gewijzigd.
In de Julianastraat wordt het éénrichtingsverkeer tussen de Postweg en de Reeënlaan opgeheven (zie rode pijl) en in de Hertenlaan wordt het éénrichtingsverkeer tussen de Postweg en de Reeënlaan omgedraaid (zie rode pijl). U vindt de veranderingen op de bijgevoegde plattegronden.
Proef verandering éénrichtingsverkeerDe aanleiding hiervoor is dat al enkele jaren discussie wordt gevoerd over de verkeerscirculatie in Lunteren.
Het huidige systeem is ruim tien jaar geleden ingevoerd, in samenhang met de afsluiting van de Dorpsstraat, de aanleg van de Westzoom.
Start_proef_aanpassingen_verkeersitautie_in_Lunteren
De proef met het eenrichtingsverkeer is op verzoek van de Dorpsraad. Samen met de werkgroep Verkeer van de Dorpsraad en de gemeente Ede is een maatregel bedacht, waarmee de verkeersituatie gebruiks-vriendelijker en eenvoudiger wordt. In de huidige situatie moet men veel omrijden en kunnen bezoekers vaak moeilijk de weg vinden. Ook is er de wens dat het verkeer in Lunteren zich gelijkmatiger verspreidt over verschillende straten (in sommige straten wordt het rustiger, in andere zal het wat drukker worden). Ten slotte wordt met deze maatregel het parkeerterrein op het Julianaplein vanaf de Postweg
makkelijker bereikbaar.
Maandag 22 mei plaatst de gemeente telslangen op de Julianastraat, Hertenlaan, Weste-lijke Parallelweg en Oranjestraat. Deze blijven enkele weken liggen en geven inzicht in de verkeersaantallen.
Het vervolg
Tegen het eind van de proefperiode wordt de situatie geëvalueerd tijdens de vergadering van de Dorpsraad op 26 juni. U bent dan welkom om uw mening te geven over de proef. In de week daarna beoordeelt de Dorpsraad samen met de gemeente Ede de effecten van de proef. Er zijn dan twee mogelijkheden:
1) De proef is geslaagd en de gemeente neemt een verkeersbesluit. Het besluit staat open voor zienswijzen. Bij positieve afhandeling hiervan wordt de gewijzigde situatie definitief;
2) De proef is mislukt en de gemeente brengt uiterlijk op 10 juli, het éénrichtingsverkeer terug zoals het nu is.
Meer informatie?
Uitgebreide informatie over de proef vindt u op: www.lunteren.com/Nieuws/Dorpsraad/VerkeersproefLunterencentrum.
Mocht u toch nog vragen hebben over de verkeersproef, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Dorpsraad via dorpsraad@lunteren.com of met de heer D. Willems van de gemeente Ede, bereikbaar via daniel.willems@ede.nl of telefonisch op 0318-680256. Het algemene nummer van Ede is 140318.