Nieuws
Begin maart 2019 informeerde de Dorpsraad Lunteren u over de zienswijze van de Dorpsraad Lunteren over de voorgenomen plaatsing van het onderstation aan de Spoorstraat in Lunteren.
Deze zienswijze heeft de Dorpsraad Lunteren kenbaar gemaakt aan het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) en aan alle fracties van de gemeenteraad van Ede.
 
Graag informeert de Dorpsraad Lunteren u nader over de voortgang:
 
Op 18 april 2019 zijn alle inbrengers van een zienswijze – dit betroffen er 11 – uitgenodigd door wethouder De Pater om een nadere toelichting te geven. Van deze uitnodiging heeft de Dorpsraad Lunteren dankbaar gebruik gemaakt! De drie argumenten van de Dorpsraad Lunteren om geen onderstation aan de Spoorstraat te plaatsen, hebben we kort toegelicht:
1. geen industrieel gebouw aan de Spoorstraat;
2. geen vierkant hoog gebouw naast het historische station;
3. geen veiligheidsrisico’s nemen in de buurt van de dorpskern en van het Luntersche Buurtbosch.
 
Het accent van ons betoog op 18 april 2019 lag echter op het verzoek aan de raadsleden om de wethouder ‘in beweging’ te krijgen, door als gemeenteraad af te dwingen dat hij nader onderzoek doet naar een alternatieve locatie buiten het dorp. Zoals u wellicht weet, heeft de wethouder dit tot nu toe geweigerd, terwijl wij van mening zijn dat dit vanuit oogpunt van zorgvuldigheid het minste is wat in deze situatie gedaan kan worden.
 
Een formele reactie op onze zienswijze hebben we nog niet ontvangen. Deze verwachten wij eind mei/begin juni te ontvangen.
 
Wat al wel is georganiseerd door het college van B&W is de behandeling van dit onderwerp met de gemeenteraad op 23 mei 2019 om 19.00 uur, Raadhuis in Ede. Ervaringen hebben geleerd dat het ertoe doet als de gemeenteraadsleden ervaren dat de publieke tribune vol zit met betrokken publiek. Indien u gelegenheid heeft, nodigen wij u van harte uit bij de behandeling op 23 mei a.s. aanwezig te zijn!
 
Graag informeren we u nader zodra er meer nieuws is.
 
Hartelijke groet namens de Dorpsraad Lunteren,
Sietse Lugtenburg
voorzitter