Nieuws
Dinsdag 5 december was het op de basisscholen scholen in het gehele land een heel
bijzondere dag. Zij kregen bezoek van Sinterklaas en zijn Pieten. Ook de kinderen van OBS ‘de Sprong’ hebben vol van verwachting naar dit moment uitgekeken! Op dinsdagochtend 5 december, om 08:45 uur, kwam de Sint met zijn Pieten daar aan.
Sinterklaas_ging_bijna_de_Sprong_voorbij
Dit gebeurde op een heel bijzondere wijze. Van verre was de sirene al te horen en de kinderen werden al een beetje nerveus. Sinterklaas zou komen, maar de brandweer was te horen. En ..., wat gebeurde? De Sint, op de brandweerauto, reed zomaar de school voorbij. Niet eenmaal, maar wel tweemaal. Maar het kwam goed en de Sint wees de chauffeur de goede weg. Maar nog waren de problemen niet voorbij. Er was dan wel een Sinterklaas, maar waar waren de Pieten? Deze bleken iets op hun kerfstok te hebben en werden gebracht door de politie. Ook deze kwam met de sirene aangereden.
Sinterklaas_ging_bijna_de_Sprong_voorbij_1
De politieagent deed de deur open en daar zateren de twee belhamels. Dat was niet zo mooi! Want ze bleken geboeid te zijn. Na een goed woordje van de Sint en de kinderen mochten zij dan toch mee de school in. OBS ‘de Sprong’ bedankt hierbij Sinterklaas en zijn Pieten, de Lunterse Brandweer, de Politie, Coop Lunteren (chocomel) en De Boomgaard (mandarijnen).