Nieuws
Zondag 28 januari wordt de jaarlijkse schoolkerkdienst in de kerken van Lunteren gehouden. Deze keer is het thema: ‘Ik zal er zijn’.
We horen dat God er altijd is, in elke situatie van ons leven. We zingen bekende en minder bekende (kinder)liederen rond het thema.
 
In de kerken zijn allerlei werkstukken te zien, die de kinderen op school hebben gemaakt over het thema.
Alle ouders en leerlingen van de Lunterse scholen worden hartelijk uitgenodigd om een dienst in één van de kerken bij te wonen. Ook andere belangstellenden zijn natuurlijk van harte welkom!
 
Aanvangstijden van de diensten:
Bethelkerk: 09.30 uur , Gereformeerde Kerk: 10.00 uur, Maranathakerk: 09.30 uur, Molukse Kerk : 10.00 uur, Oude Kerk: 09.30 uur.