Nieuws
Wat een geweldige opbrengst heeft de rookworstenactie opgeleverd in december.
We hebben het prachtige bedrag van € 2600,00 overgemaakt voor de voedselpakketten in Oekraine.
Dit is het resultaat van de verkoop van rookworsten en de giften, die we ontvangen hebben.
De actie is wederom zeer geslaagd en daar zijn we heel dankbaar voor.
Graag willen we iedereen hartelijk bedanken, die rookworsten hebben gekocht of een gift hebben gegeven. En slager van Rooijen die de rookworsten heeft geleverd.
Speciaal een woord van dank voor hen, die buren, familie en vrienden hebben benaderd om ook rookworsten te kopen.
Geweldig allemaal.
Namens de Joodse gemeenschap in Oekraine, die zo afhankelijk is van de voedselpakketten, hartelijk dank voor uw steun.
Graag rekenen we dv in 2018 weer op u!!
 
Leo en Leida van Koesveld