Nieuws
De organisatie van hardloopevenement Rondje om de Koepel, dat dit jaar op zaterdag 6 oktober plaatsvindt, doneert een deel van haar opbrengst aan twee goede doelen.
De doelen waar een bijdrage naartoe gaat, zijn gekozen naar aanleiding van inzendingen door de lezers van deze krant. Vandaag kunt u lezen over één van de twee doelen, namelijk Dagbehandeling De Valk.
Lopen_voor_Dagbehandeling_De_Valk
Dagbehandeling De Valk, onmisbare dagelijkse zorg
De vestiging in De Valk bestaat inmiddels vijf jaar en het is voor de medewerkers duidelijk dat de belangstelling voor deelname in de lift zit. Mensen met de ziekte van Parkinson of andere
lichamelijke klachten, maar ook mensen met geheugenproblemen mzijn veelal gebaat bij de structuur, de begeleiding en het activerende klimaat bij de zorgorganisatie. Doel is om cliënten zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen, ondanks hun beperkingen. Het dagbehandelingsprogramma Parkinson Totaal is bestemd voor personen met de ziekte van
Parkinson.
Binnen dit programma werken verschillende behandelaren, zoals een ergotherapeut, logopedist,
fysiotherapeut, psycholoog, Parkinsonverpleegkundige, activiteitenbegeleidster en verzorgenden,
intensief samen onder leiding van de specialist ouderengeneeskunde.
Op deze manier wil men de kwaliteit van zorg en leven zo goed mogelijk houden of zelfs verbeteren. Geheugentraining en fysieke uitdaging Trainen van het geheugen is een onderdeel dat bij Dagbehandeling De Valk dagelijks op het programma staat. Dit wordt onder meer gedaan
met behulp van woordspellen en quizzen. Daarnaast is er de Braintrainer, een computer met verschillende geheugenspellen, speciaal voor ouderen ontwikkeld. Behalve het brein wordt ook het lichaam op veel verschillende manieren uitgedaagd. In de fysiozaal wordt bijvoorbeeld
iedere dag Parkinsongym aangeboden, er is een loopparcours en een Jeu de Boulesbaan Ondanks dat er al een mooi aanbod is gerealiseerd, heeft het team van De Valk nog wensen
genoeg. Een goed begaanbaar voetpad naar de Jeu de Boulesbaan is één van die wensen, zodat ook cliënten die met een rollator lopen gebruik kunnen maken van de baan.
De organisatie van Rondje om De Koepel hoopt een mooie bijdrage te kunnen leveren.
Wilt u meer weten over Dagbehandeling De Valk?
Zaterdag 6 oktober zijn er medewerkers van de zorginstelling aanwezig bij Rondje om De Koepel
om informatie te geven. Rent u mee voor Dagbehandeling De Valk? Lees meer over het hardloopevenement op rondjeomdekoepel.nl