Nieuws
Professor Hugo de Vries heeft jaren gewoond en gewerkt in Lunteren. Maar wie weet dat Prof. Hugo de Vries (1848-1935) tweemaal is voorgedragen voor de Nobelprijs?
En dat deze wetenschapper zijn interesse in de evolutie van het leven hem een wereldfaam opleverde?
 Hugo_de_Vries
Op de laatste bijeenkomst van Lunteren op Maandag, heeft Hilco Frijlink uitvoerig zijn leven en werk belicht. Reden voor een hernieuwde belangstelling is zijn 80-ste sterfjaar.
Hugo_de_Vries_2
Leo Nellenstein en Peter Zuurbier besloten daarop de grafsteen schoon te maken (zie foto). De ambitie van het tweetal is om een buste van de Vries te laten maken en die in Lunteren te plaatsen. Zo krijgt de professor de aandacht die hij verdient, vinden Nellestein en Zuurbier. De kosten hiervan zijn begroot op 10.000 euro.
Elke Lunteraan kan een bijdrage leveren en storten op rekeningnummer 477999670 t.n.v. pjp zuurbier onder vermelding van De Vries 80. Via de Lunterse Krant wordt maandelijks kort bericht wat de stand van zaken is.