Nieuws
Om op de Oud Lunterse Dag alles soepeltjes te laten verlopen werden onlangs enkele oude
werktuigen aan een grondige inspectie onderworpen.
Proefdraaien
Gekeken werd of alles naar behoren werkte. Hier en daar bracht een druppel olie vaak al uitkomst. De werktuigen trokken ook nu de nodige aandacht en menigeen genoot er nu al van.