Nieuws
De gemeente Ede wil twee van de in totaal vier politie(wijk)bureaus sluiten. Alleen het hoofdbureau aan de Breelaan in Ede en de politiepost in de wijk Veldhuizen blijven open. De huidige wijkbureaus in Lunteren en Bennekom staan op het punt gesloten te worden.
De landelijke overheid wil af van een groot aantal politiebureaus, ruim 200 van de in totaal 400 politie(wijk) bureaus.
 
Dat betekent voor de gemeente Ede dat er in het gehele buitengebied, dus in de dorpen, Otterlo, Harskamp, Wekerom, Bennekom, Lunteren en Ederveen geen politiepost meer te vinden is. De fractie van het CDA maakt zich grote zorgen over de voorgestelde plannen. Raadslid Arie Vink: "Wij maken ons zorgen over met name de buitenposten. Er zullen als de plannen doorgaan langere wachttijden en aanrijtijden ontstaan. De politie in de dorpen zal minder zichtbaar zijn en het veiligheidsgevoel zal sterk onder druk komen te staan bij de burger."
 
De oor- en oogfunctie, die zo belangrijk is in de wijken en dorpen zal naar de mening van de CDA fractie eveneens onder druk komen te staan. Dat zou, zeker gelet op de huidige situatie, eerder moeten toe- dan afnemen.
De CDA fractie heeft dan ook de volgende vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders:
 
1. Kan het college bevestigen of de plannen om het aantal (politiewijk)bureaus van 4 terug te brengen naar 2, juist zijn?
2. Bent u hierover geïnformeerd en zo ja wanneer bent u voor het eerst over deze plannen geïnformeerd?
3. Indien bovenstaande vraag bevestigd wordt, kunt u aangeven hoe dit besluit tot stand is gekomen?
4. Hoe heeft de communicatie over dit onderwerp plaats gevonden en welke partijen zijn hierbij betrokken geweest?
5. Maakt u zich ook zorgen over het veiligheidsgevoel van burgers, de bereikbaarheid en zichtbaarheid van politiemensen in het landelijke gebied van de gemeente Ede?
6. Welke maatregelen heeft het college getroffen of denkt u te treffen om juist die beschikbaarheid, die bereikbaarheid en die zichtbaarheid van politiemensen zodanig te regelen dat het veiligheidsgevoel onder de burgers eerder toeneemt in plaats van afneemt?
7. Bent u bereid initiatieven te ontwikkelen om de a.s. sluitingen van 2 politieposten in Bennekom en Lunteren te voorkomen?