Nieuws
Een pluimveehouderij aan de Meulunterseweg in Lunteren is gestopt vanwege de fipronilcrisis. De eigenaar wil de kippenschuren slopen en twee woningen terugbouwen. Het college van burgemeester en wethouders stemt in met de wijziging van het bestemmingsplan die hiervoor nodig is.
Pluimveehouderij_stopt_vanwege_fipronil 
In het bedrijf werden grote aantallen kippen gehouden. Het bedrijf droeg daarom in grote mate bij aan de fijnstofuitstoot in de omgeving. Het bedrijf was in 2014 opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Deze lijst wijst percelen aan waar een potentiële overschrijding van de fijnstof normen dreigt, zodat extra maatregelen kunnen worden getroffen. Het beëindigen van het bedrijf draagt in grote mate bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit in de omgeving van het perceel.