Nieuws
Dit plantje heet beenbreek. Het is een zeldzame soort van venige heidevelden en blauwgraslanden. Enigszins zurige, vochtige en voedselarme gronden in een associatie van o.a. dopheide, klokjesgentiaan en veenpluis. Op de Hoge Veluwe zijn nog een paar plekken waar die voorkomt.
De planten bevatten nauwelijks kalk omdat dat niet voorkomt in zurige gronden. Koeien die vroeger op dergelijke gebieden hun voedsel zochten, konden dus ook geen calcium opnemen en daardoor braken ze vaak hun poten waaraan dit plantje dan weer zijn naam dankt.
Plantje_Beenbreek_gesignaleerd