Nieuws
Op 2 december jongstleden heeft P. Bos veevoeders tijdens een informatieavond voor varkenshouders het nieuwe concept OptiPres gepresenteerd.
varkensavond 
Circa 100 aanwezige varkenshouders hebben kennisgemaakt met het nieuwe concept. Het productieproces in de fabriek in Ederveen is met de installatie van twee nieuwe BOA Compactors gemoderniseerd. Het unieke onderdeel van het nieuwe productieproces is de combinatie van enkelvoudig malen en het ontsluiten van de grondstoffen. Het voordeel van enkelvoudig malen is dat per grondstof de deeltjesgrootte bepaald kan worden. Door tijdens het proces het grondstoffenmengsel te behandelen onder druk en milde temperaturen verbeterd de benutting van het voer. De dieren groeien beter, hebben een lagere voerconversie en een optimale darmgezondheid.
Spreker Cees Ligthhart van ABAB Consultants B.V. benadrukt voor de aanwezige varkenshouders het belang van het horen bij de 25% beste bedrijven. Een beter dan gemiddelde voerwinst is noodzakelijk om te kunnen blijven concurreren. Voor vragen over het nieuwe voerconcept kunt u contact opnemen met de specialisten van P. Bos veevoeders. Jan Derksen : 06-22797574 of Jan-Willem Aartsen : 06-50932778