Nieuws
 De mogelijke komst van een asielzoekerscentrum (azc) op het terrein van recreatiepark De Goudsberg blijft de gemoederen bezighouden. Zelden of nooit zal de belangstelling voor een vergadering van de Dorpsraad Lunteren zo groot zijn geweest als maandagavond in het Westhoffhuis. Meer dan 200 mensen hadden de moeite genomen naar de bijeenkomst te komen, waarop projectleider azc van de gemeente Ede Arjen Droog tekst en uitleg gaf en vragen uit de zaal beantwoordde. Zowel de tegenstanders als de voorstanders van de opvang van vluchtelingen waren vertegenwoordigd. Duidelijk werd dat een oude toezegging van oud-wethouder Rob Spiegelenberg niet geldig is.
 
Wim Mulder
 
Op een paar emotionele momenten na, verliep de avond rustig. Voorzitter Auke Ozinga van de Dorpsraad concludeerde dan ook met enige trots, dat de vergadering op een nette manier was verlopen. Hij sprak de hoop uit, dat alles op een 'nette Lunterse manier zal worden opgelost'.
Oude_toezegging_azc_Goudsberg 
foto: Freek Wolff 
 
VEILIGHEID Het belangrijkste thema was `veiligheid', maar ook de waardedaling van onroerend goed, het aantal vluchtelingen en het al dan niet al bekokstoofd zijn van de komst van een azc kwamen aan bod. Diverse sprekers vroegen zich af of de gemeente Ede niet veel meer een eigen koers moet varen in plaats van op voorhand in te stemmen met en te voldoen aan de eisen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Alleen voor kleinschalige opvang zou draagvlak zijn, omdat het dorp dat nog aan zou kunnen. Onder meer de kerken zouden dan hulp bieden.
 
Projectleider Droog schetste in het kort de voorgeschiedenis en het proces, dat op 14 april moet leiden tot een beslissing door de gemeenteraad waar in de gemeente Ede een AZC komt en hoeveel vluchtelingen er op de verschillende locaties komen. De gemeenteraad nam in januari al het standpunt in, dat er tussen de 600 en 1400 vluchtelingen welkom zijn, verspreid over de gemeente. De Goudsberg is met nog vier andere locaties, waaronder De Lindehof in Otterlo, in beeld. Op dit moment doet Bureau Arcadis onderzoek naar de geschiktheid.
 
Het gemeentebestuur van Ede zet erop in, dat er een hoofdvestiging komt en één of meer nevenvestigingen. Het COA hanteert daarbij als uitgangspunt, dat in de hoofdvestiging tenminste 400 vluchtelingen een plek moeten krijgen en in de nevenvesting(en) minimaal 200. Als er een azc op de Goudsberg komt, is dat gedacht op het gedeelte van het terrein bij de Muur van Mussert, waar nu de chalets staan, waarin vooral Polen wonen. Die moeten vertrekken. Hun werknemers moeten op zoek naar andere huisvestingsmogelijkheden. Daarbij speelt dat het huidige huurcontract afloopt.
 
TOEZEGGING ,,Vaststaat dat er vluchtelingen komen. De vraag is nu alleen waar. Arcadis onderzoekt nu de mogelijkheden. We wisten al dat De Lindehof technisch geschikt is´´, aldus Droog. Hij ging direct in op de mogelijke toezegging van oud-wethouder Rob Spiegelenberg, dat er nooit meer een AZC op De Goudsberg zou komen, nadat het vorige zijn deuren had gesloten.