Nieuws
Drugs en alcohol zijn gemakkelijk te krijgen voor jongeren in Lunteren. Het aanbod is groot en plekken waar gebruikt kan worden zijn er voldoende. Ouders hebben, zo blijkt ook uit lokaal onderzoek, de meeste invloed op het drugs- en drankgebruik van hun kinderen. Hoe weet je als ouder echter wat er speelt? En wat vinden ouders acceptabel? De werkgroep drugspreventie Lunteren vindt het belangrijk om antwoorden te vinden op deze vragen. Daarom worden er in 2018 op zes plekken een ouderavonden georganiseerd.
 
Middelen
Wie in Lunteren woont en cannabis, speed, XTC of cocaïne wil kopen, hoeft het dorp niet uit. Via internet of mobiele telefoon worden afspraken met dealers gemaakt. Maar ook als je niet van plan bent om deze middelen te gebruiken, kan je ze via vrienden aangeboden krijgen. Alcohol kopen is voor jongeren ook niet moeilijk.
 
De gevolgen
De gevolgen zijn voor sommigen te overzien: een keer flink vallen met de fiets. Maar voor sommige zijn de gevolgen van ongelukken zwaarder: ziekenhuisopnames of zelfs dodelijke afloop komt in deze regio voor. Of iemand raakt verslaafd, met een beetje pech is hij of zij dat voor de rest van haar leven.
 
Concrete oplossingen
Niet de onderwijzers, of de vrienden, maar juist ouders hebben de meeste invloed op drank- en drugsgebruik van jongeren. Maar dan moeten ouders wel op de hoogte zijn van wat er speelt in Lunteren en samen met andere ouders plannen maken over hoe ze hun kinderen willen helpen om veilig door de pubertijd te komen. Hoe concreter de plannen, hoe groter de kans op succes. Daarvoor organiseren, kerken, scholen en verenigingen in Lunteren ouderavonden.
 
Avonden in kerken, scholen en bij verenigingen
De avonden worden per kerk georganiseerd op verschillende data. Mochten ouders op een bepaalde avond niet kunnen, dan hebben ze op een andere avond dus nog een kans. Preventiewerker Luuk Miedema zal de avonden verzorgen in samenwerking met leden van de kerken. De avonden zijn een initiatief van de werkgroep drugs- en alcoholpreventie Lunteren. Op 8 maart is de eerste avond in de Hersteld Hervormde Kerk in Lunteren. De volgende avond is op 10 april in de Hervormde Kerk. Op 17 mei is er een bijeenkomst in de Gereformeerde Kerk PKN Lunteren. De data van de volgende avonden worden binnenkort bekend gemaakt.