Nieuws
We hebben een prachtige zomer achter de rug. Door het mooie weer, maar zeker ook omdat er weinig inbraken zijn geweest in Lunteren. En dat willen we graag zo houden. Daarom willen we graag preventief gaan controleren en Lunteren veilig houden. Zeker nu de dagen weer korten worden en de kans op inbraak weer groter wordt. Daarom het Buurt Preventie Team Lunteren.
 
Werkwijze Buurt Preventie Team
Een Buurt Preventie Team (BPT) houdt op wisselende tijden controlerondes in de wijk. Tijdens deze rondes letten zij met name op verdachte auto’s en personen. Mocht het nodig zijn, dan kunnen hulpdiensten worden ingeschakeld. Maar het BPT houdt ook woningen en auto’s van dorpsgenoten in de gaten. Openstaande deuren en ramen kunnen bijvoorbeeld worden opgemerkt zodat de bewoners gewaarschuwd worden. Kortom, de BPT’s zijn de extra ogen van het dorp en zijn ervoor om elkaar te helpen, voornamelijk preventief.
Een BPT bestaat uit meerdere personen die op vooraf ingeplande tijden de rondes lopen in de eigen wijk. Hoe vaak dat is, is weer afhankelijk van het aantal deelnemers in het BPT van die wijk.
Verder houdt het BPT nauw contact met de wijkagent, om samen een goed overzicht te krijgen van de gebeurtenissen in de wijk.
 
Inventarisatie
Om in Lunteren een BPT op te zetten hebben we inwoners nodig die zich willen inzetten voor een veilig en leefbaar Lunteren. Daarom vragen we u via dit bericht om u aan te melden als belangstellende. Bij voldoende belangstelling organiseren we binnenkort een bijeenkomst waar we uitleg geven en waar alle vragen gesteld kunnen worden.
 
Aanmelden
Geïnteresseerd? Meld u aan door te mailen naar bptlunteren@gmail.com. Vermeld hierbij ook uw adres en wijk waarin u woont. Via het opgegeven mailadres houden we u op de hoogte van de laatste stand van zaken.
Uw aanmelding is nog geen definitieve opgave om deel te nemen aan het BPT! Meldt u dus gerust aan en blijf op de hoogte zonder ergens aan vast te zitten. Aanmelden kan tot 22 september.
 
Dank voor uw aanmelding!
 
BPT Lunteren