Nieuws
Vanwege de groei van het aantal reizigers op het spoortraject Ede-Wageningen – Barneveld wil Connexxion nieuw treinmaterieel inzetten. Deze treinen bestaan uit gekoppelde treinstellen. Deze treinen zijn langer en vragen daardoor om meer stroom.
Uit een analyse op het stroomnet blijkt dat er een knelpunt optreedt bij station Lunteren. Om het knelpunt bij station Lunteren op te lossen moet een nieuw onderstation (elektriciteitsvoorziening) gebouwd worden. In de huidige situatie is er daarnaast een te hoge aanraakspanning ter hoogte van het station in Lunteren. ProRail ziet dit als een serieus veiligheidsissue. Dit probleem kan worden opgelost als er in de directe nabijheid van het treinstation in Lunteren een onderstation wordt gebouwd. Een grotere afstand tussen het onderstation en de locatie waar de hoge aanraakspanning optreedt, zal de effectiviteit van de oplossing significant verlagen en mogelijk zelfs te niet doen. ProRail meent op specifiek deze locatie aan de Spoorstraat het onderstation zo gepositioneerd te hebben dat door het onderstation het uitzicht vanuit aanliggende huizen zo weinig mogelijk beperkt wordt en toch aan de randvoorwaarden van gemeente, NS vastgoed en ProRail voldaan kan worden.
ProRail heeft specifiek voor deze locatie een architect ingeschakeld om het onderstation goed te kunnen