Nieuws
Raad_Ede_veegt_plan_Prorail_van_de_gemeentelijk_tafel De gemeenteraad heeft het voorstel om een onderstation aan de spoorstraat neer te zetten niet aangenomen. Er waren teveel bezwaren van de politieke partijen om hierin mee te gaan.
 
Transformatorhuis
Een onderstation is een transformatorhuis, Die is nodig om langere treinen te laten rijden op de kippenlijn. De langere treinen hebben meer stroom nodig om te rijden en vooral om weg te rijden als ze hebben stil gestaan. Dit komt omdat er dan meer gewicht in beweging moet worden gezet. De langere treinen kunnen in de spits worden ingezet omdat dan steeds meer mensen gebruik willen maken van de Valleilijn.
 
 
Bram van der Beek (CU) nog geprobeerd om het besluit hierover naar achteren te schuiven omdat hij van mening was, dat de beschikbare informatie niet voldoende was en deze niet overeenstemde met elkaar. De andere partijen hadden genoeg informatie om tot een oordeel te komen dus werd er alsnog donderdagavond over gestemd.
 
Als eerste had Theo Folmer (SGP) nog een wijziging van het voorstel ingediend. De SGP kon zich niet vinden in de geschetste tekening en de invulling van het groen rondom het onderstation. Zijn voorstel was dan ook om de tekening opnieuw te laten maken en betere afspraken te maken met de omwonenden over de invulling van het groen.
De raad heeft zich toen uitgesproken dat ze liever over het volledige voorstel wilden stemmen dan alleen over de locatie. Dat was voor de SGP genoeg reden om tegen het gehele plan te stemmen.
 
Namens het CDA vroeg Anne-Jan Telgen zich hardop af, hoe het nou zo kon zijn dat Prorail en de gemeente het hele halve dorp tegen zich in het harnas hadden gejaagd. Dit had toch beter afgestemd moeten worden om zo een voorstel naar de raad te laten gaan.
Meer dan 1.000 personen hadden de petitie tegen het onderstation getekend.
Niet alleen het proces is niet goed gegaan, ook de uitkomst liet te wensen over. Het CDA is er niet van overtuigd dat de gekozen locatie de beste en enige plek is waar het onderstation neergezet zou kunnen worden.
 
Namens de VVD sprak Sjoerd Bakker zich ook uit tegen de komst van het onderstation. Hij gaf aan dat het discussie al bij voorbaat was ontspoord .
 
Zo spraken alle partijen zich een voor een uit tegen de komst van het onderstation. Met als voornaamste reden, da het proces is niet goed was gegaan. De Lunteranen zijn niet goed gehoord en er zijn andere locaties dan het station te bedenken die ook geschikt zijn.
 
Alleen Stephan Nijenhuis D66, met 1 van de 39 zetels in de raad sprak zich uit voor de komst van het onderstation.
Locatie
De meest optimale locatie is een locatie zo dicht mogelijk bij het station. Maar is dat ook de beste locatie? Als we een gebouw van 20 meter lang, 5 meter breed en 4 meter hoog in een, nu nog, groen stukje Lunteren neer gaan zetten, zal dat nooit meer open worden.
Technisch is het goed mogelijk dat het onderstation op een andere locatie komt. Daarom wil het CDA ook dat bij een volgend voorstel een beter locatie onderzoek wordt gedaan. Nu is er alleen gekeken naar 100 m. rondom het station, waarom is er niet gekeken naar locaties net buiten het dorp, of bijvoorbeeld naar en locatie waar al een technische installatie van Prorail staat.
 
Vervolg
Een onderstation zal er moeten komen, dat moet om de langere treinen mogelijk te maken. Prorail heft deze opdracht gekregen van de exploitant van de Valleilijn.
Prorail zal dan ook met een nieuw plan moeten komen, die het college weer kan toetsen en voorleggen aan de gemeenteraad. daarbij is er door het CDA aangedrongen dat er nu wel een goede afstemming is tussen de omwonenden, de gemeente en Prorail.