Nieuws
Welke visie heb je als kerk op 2019? Met het antwoord op deze vraag ga je iets over de toekomst zeggen maar dit kan niet zonder dat je kijkt naar dat wat achter je ligt. Vooruitkijken kan niet zonder achteromkijken, en op basis van dat wat je ziet en signaleert ga je plannen maken voor de tijd die voor je ligt. In deze plannen zijn vaak ‘de cijfers’ van grote invloed. De cijfers bepalen waar en hoe mensen worden ingezet. De cijfers bepalen hoe men nog efficiënter en met meer rendement kan werken.
 
Nu heeft de kerk, als het om cijfers gaat, een groot probleem! Vlak voor het einde van het jaar 2018 werden er slechte cijfers gepresenteerd. Dagelijks verliezen Nederlandse kerken 267 leden. De kerk verliest deze leden doordat ze overlijden of doordat ze zich bewust laten uitschrijven. Wie op basis van deze cijfers gaat rekenen kan binnen de kortste keren in zak en as zitten en ziet het jaar 2019 somber in. Maar de kerk rekent niet! Cijfers hebben in de kerk niet het laatste en allesbeslissende woord. Dit heeft niets te maken met een gebrek aan realiteitszin maar met het feit dat de kerk niet van ons is.
Ons woord ‘kerk’ is afgeleid van het Griekse woord ‘Kuriake’, dit bekent: van de Heer. Daarom wordt in de Bijbel ‘de kerk’ ook wel de gemeente van Jezus Christus genoemd. Deze geloofsgemeenschap heeft vanaf het eerste uur tijden van groei en krimp gekend. Tot op de dag van vandaag weet de christelijke gemeente van ongekende bloei en van minimalisatie. Grote groepen samen komen in Jezus’ Naam, maar er zijn ook plekken maar twee of drie mensen samenkomen. Juist aan het kleine en onaanzienlijke geeft onze Heer de belofte van Zijn aanwezigheid: ‘Want waar twee of drie in Mijn Naam samen zijn, ben ik hun midden’ (Mattheüs 18:20).
De kerk laat zich dus niet dicteren en regeren door cijfers, zij bepalen niet haar visie op 2019. Dit betekent niet dat de kerk geen rekening houdt met maatschappelijke ontwikkelingen. Meer dan de helft van de jongeren in Nederland wordt buitenkerkelijk opgevoegd. Deze cijfers mag de kerk niet negeren! Als wij zeggen en belijden dat onze Heer Zijn leven gaf voor de wereld (Johannes 3:16) dan moeten Zijn gemeente alles uit de kast halen om zichtbaar, verstaanbaar en bereikbaar te zijn. Onze Heer liet alles achter en gaf Zichzelf over omwille van de mens(en). Als ‘de kerk’ zegt dat zij van Hem is, dan moet Zijn bereidwilligheid en overgave haar werkwijze in 2019 kleuren. De kerk werkt in 2019 ‘gewoon’ verder aan de verkonding van Gods blijde boodschap; dit doet zij vol goede moed ondanks de slechte cijfers. Want onze Heer heeft beloofd: Gods kerk gaat nooit verloren (Filippenzen 1:6). Zijn wereldomvattende Koninkrijk komt!
Cock Kroon
Kerkelijk Werker Hervormde Maranathakerk