Nieuws
Dinsdag 19 juni hebben leerlingen van de groepen 7 en 8 in de GVO les op Openbare Basischool De Sprong ‘Sirkelslag’ gespeeld.
Dit spel dat online gespeeld wordt is een initiatief van de landelijke organisatie JOP, een Jeugdorganisatie van de Protestantse kerk Nederland.
Uit het gehele land deden van heel verschillende scholen 132 groepen mee.
In de gemeente Ede waren er groepen ook van de Veldhuizerschool en van de Paasbergschool bij de deelnemers.
De Veldhuizerschool uit Ede is eerste geworden van dit landelijke spel; de Paasbergschool uit Ede is op de 33e plaats geëindigd.
Heel super gepresteerd hebben de leerlingen van De Sprong met de naam ‘De Sprongtoppers’: ze zijn op de 19de plaats terecht gekomen!
 
Liefde
Allerlei opdrachten moesten worden uitgevoerd rond het thema ‘Liefde’.
Om alles in één lesuur te kunnen doen is het lesuur gewoon verlengd!
Eén opdracht, bouw een brug van papier tussen twee tafels en leg er een pen op, is door leerlingen uit groepen 5 en 6 uitgevoerd. Samenwerking heet dat. En daar zijn de leerlingen van De Sprong super in!
Een aantal opdrachten die moesten worden uitgevoerd: Ontdekken in een lied wie op wie is en kiezen of de stellingen van professor De Liefde Waar of Niet Waar zijn. - En heb je gips om jouw arm? Nou, dan kun je best voor de aanvoer van plakband zorgen. - 15 hartjes uit een A4 knippen in 3 minuten? Moet je niet te groot gaan knippen en wel goed de instructies volgen. Dubbel vouwen en dan knippen. Er zitten héle grote slimmeriken in de groep.
Dat Adam bij Eva hoort wisten de GVO leerlingen zonder hulplijntje voor de maximaal haalbare punten; maar dat David aan de naam Bathseba gekoppeld moest worden? Nee, daar kwamen ze pas op via de hulplijn voor de helft van de punten. Ook voor Simson en Delila werd de hulplijn ingezet. Maar fantastisch hoe via de GVO lessen op De Sprong veel verhalen uit de Bijbel geen onbekend terrein zijn voor deze leerlingen.