Nieuws
Met het passeren van de stichtingsakte ten overstaan van notaris Sjirk Bijma van het kantoor Van Putten/Van Apeldoorn Notarissen is sinds maandagavond de Stichting Educatiecentrum de Goudsberg een feit. De ondertekening van de akte vond plaats in de Capitulatiezaal van Hotel De Wereld in Wageningen.
Nieuwe_stichting_Educatiecentrum_De_Goudsberg 
Wim Mulder
In dit hotel vonden op 5 mei 1945 de besprekingen plaats die leidden tot de officiële capitulatie van de Duitsers. De ondertekening van de capitulatie was ook in De Wereld.
 
lees verder