Nieuws
Na jarenlange voorbereidingen neemt op D.V. 16 december de Hersteld Hervormde Gemeente in Lunteren haar nieuwe kerk in gebruik. Hiermee komt eindelijk een einde aan het organiseren van dubbele diensten op zondag. Vanaf 2006 trekt de kerkelijke gemeente noodgedwongen gescheiden op in haar zondagse erediensten. De omvang van het aantal leden is te groot voor het huidige kerkgebouw aan de Schaepmanstraat in Lunteren. Een luxeprobleem; gelet op de algemene trend van dalend kerkbezoek in Nederland. Iets om God dankbaar voor te zijn. Als kerkelijke gemeente zien we er naar uit om als gehele gemeente samen te komen in de erediensten.
Nieuwe_Bethelkerk
Halverwege 2016 ging op de hoek van de Westzoom en de Klomperweg de spa de grond in en nu een kleine 1,5 jaar verder is de nieuwe Bethelkerk klaar voor gebruik. Dit is mede gerealiseerd door een trouwe groep vrijwilligers die bij het graaf-, grond- en straatwerk haar mannetje stond.
Het nieuwe gebouw, compleet met toren, is een klassiek ontwerp van architect Born uit Middelharnis en telt 1200 zitplaatsen. In de grote kerkzaal zijn de zitplaatsen rondom de preekstoel geplaatst. Het oog wordt daardoor automatisch gericht op de preekstoel. Woordverkondiging is dan ook het belangrijkste element van een kerkdienst en dit komt zo tot uitdrukking. Verder zijn er negen zalen in het gebouw, die geschikt zijn voor jeugd- en ouderenwerk. In de nieuwe kerk zal tijdelijk gebruik worden gemaakt van een noodorgel. Begin 2018 hoopt orgelbouwer Van den Heuvel te beginnen met de bouw van een nieuw drieklaviers pijporgel voorzien van 40 stemmen om de gemeentezang te begeleiden. De verwachting is dat dit nieuwe orgel in 2019 gemonteerd in de kerk opgeleverd kan worden.
‘De klank wordt draagkrachtig, solistisch en zangrijk: het zal een echt ‘Hollands’ orgel worden dat optimaal geschikt is voor de begeleiding van de samenzang maar dat daarnaast ook als solo-instrument zijn diensten kan bewijzen’, aldus het persbericht van Van den Heuvel.
De afgelopen jaren hebben de bezoekers aan de ‘oude’ Bethelkerk veel gebruik gemaakt van de omliggende straten en parkeerplaatsen. Dit heeft in de buurt rondom de kerk voor extra verkeersdrukte geleid. Als kerkelijke gemeente zijn we dankbaar dat de buurtbewoners dit hebben getolereerd en verdragen.
Op zaterdagmorgen 16 december staat de openingdienst op het programma. Hiervoor is de eigen (oud) predikant A.J. Schalkoort gevraagd om de dienst te leiden. Dit samenzijn is bestemd voor genodigden en gemeenteleden. Van 13.30 – 16.00 uur organiseert de kerkvoogdij een open huis. Iedereen is welkom om de nieuwe kerk te komen bezichtigen. In één van de zalen kunt u een fotopresentatie van de bouw volgen, u kunt mee met een rondleiding en graag vertellen wij u over de belangrijkste functie van de kerk; te vertellen wie God wil zijn voor mensen door middel van het (s)preken en zingen over en te luisteren naar Gods Woord; de Bijbel. Biddend en dankend om Zijn zegen.
U bent van harte welkom op de 16e!