Nieuws
Zaterdag12 september was het prachtig weer om monumenten te bezichtigen! De stichting Beleef Lunteren organiseerde twee voorstellingen op unieke, en voor die gelegenheid speciaal opengestelde, locaties, nl. Hofstede De Zaaier en Hoeve Klein Altena met binnenkijken na afloop.
De villa Lambers-Noordman was alleen voor deze gelegenheid te bezichtigen, waarbij Museum Oud Lunteren het historische gedeelte verzorgde. Het publiek maakte graag van de gelegenheid gebruik!
Mooie_verhalen_van_toen_bij_Beleef_Lunteren 
De voorstelling van Terugspeeltheatergroep Theater Boven Water was zeer geslaagd. De verhalen van de bewoners over hun speciale plek, hun monument, het gevoel daarbij, maar ook de verhalen en herinneringen van het publiek over hun jeugd, hun beleving werden terugverteld in de voorstelling en weer opnieuw beleefd.
De nostalgie over de verhalen van hun ouders of grootouders over de streek, de gewoonten en het gevoel thuis te zijn hier in het midden van Nederland kwam dan des te meer binnen!