Nieuws
Hoe beheer je een (monumentaal) bomenpark met een collectie bomen, als je dat duurzaam in stand wil houden?
Welke visies zijn daarop mogelijk vanuit verschillende perspectieven?
 
Vier gerenommeerde deskundigen zullen daar vanuit verschillende invalshoeken hun visie op geven. David Borgman (Borgman Beheer) zal zijn visie geven vanuit de lessen die uit de bosbouw zijn te trekken. Annemiek van Loon (de Bomenconsulent en gespecialiseerd in monumentale bomen) zal beheeralternatieven voor de verschillende stadia van bomen bespreken. Jeroen Glissenaar, beheerder van park’Sonsbeek’ in Arnhem zal naar de optimalisatie van de gebruiksmogelijkheden kijken voor het publiek. Louis Jan van den Berg van Buro Berglinde zal praktisch aan de hand van het voorbeeld van het ‘Pinetum’ kijken en de daar aanwezige bijzondere flora.
Locatie:
 
Het minisymposium vindt plaats op het ‘Pinetum de Dennenhorst’ in Lunteren. Voor de gelegenheid zal het toegangshek aan de Boslaan naast bij het informatiebord naast nummer 81 geopend zijn. Hek graag sluiten in verband met de schapen. Helemaal naar achteren lopen en u vindt daar het ontvangstcentrum/werkplaats.
Als u via de ingang bij de ‘Lunterse Boer’ binnenkomt, helemaal naar links lopen en aan het eind naar rechts, dan ziet u de schuur aan uw rechterhand.
Er is voldoende parkeergelegenheid langs de Boslaan.
 
Aanmelding en kosten:
Uw aanmelding ontvangen wij graag per e-mail op pinetum@planet.nl. Kosten aan de deelname zijn € 20, gaarne over te maken op rekening IBAN NL05 RABO 0126 1102 47 ten name van ‘Stichting Vrienden Pinetum de Dennenhorst’.
Sciadopitys Vrienden en vrijwilligers betalen € 10,00. Opgeven voor 5 september, ‘Sciadopitys Vrienden’ en vrijwilligers genieten 50% korting.
 
Nadere Informatie:
Benno Smit, 06 53837754, pinetum@ planet.nl