Nieuws
Afgelopen weekend is er weer een wens uit de Lunteren in Kerstsfeer wensboom in vervulling gegaan. Deze wens was voor de Familie van Engelenhoven ( Gerard, Sandra, Lars en Sven). Hun wens was: met het hele gezin/familie pannenkoeken te eten. Nu moeten jullie weten dat Gerard door een vreselijk ongeluk vanaf zijn nek verlamd geraakt is. Wij vonden dit wel zo’n bijzondere wens dat we deze sowieso in vervulling wilden laten gaan maar we wilden meer voor hen doen. We kregen ter oren dat Gerard erg gebaat zou zijn bij een apparaat dat hem lichamelijk kan ondersteunen; De “Motomed”. Zo’n “Motomed” kost wel heel erg veel geld.
Lunteren_in_Kerstsfeer-2
Zoals jullie wel weten wordt Lunteren in Kerstsfeer georganiseerd door alleen maar vrijwilligers en worden we financieel gesteund door De Lunterse Middenstand, heel veel bedrijven binnen- en buiten Lunteren en ook particulieren. Ook Stichting Idee in Uitvoering heeft zich bereid gevonden om ons te steunen en mede daardoor hebben wij gemeend om Gerard een bijdrage te leveren om op termijn een “Motomed” aan te kunnen schaffen. Wij wisten wanneer het pannenkoek eten plaats zou vinden en zo zijn wij met een cheque onder de arm richting het Uilenbos gegaan. Ook willen we Het Uilenbos nogmaals bedanken voor het mede mogelijk maken van het in vervulling laten gaan van deze mooie wens. Deze cheque hebben wij aangeboden namens iedereen die Lunteren in Kerstsfeer een warm hart toedraagt. Wij als organisatie hebben gezien hoe dankbaar en ontroerd deze in ontvangst werd genomen en dat heeft ons allen diep geraakt en tegelijkertijd waren we trots en blij dat we dit hebben kunnen doen met hulp van iedereen die hierboven is genoemd. Denkt u nu van: ik wil dit jonge gezin middels een bijdrage steunen, dat kan! Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer: NL34 RABO 0364 5110 87 t.n.v. S.M. Groeneveld o.v.v. Motomed voor Gerard. Wij als commissie van Lunteren in Kerstsfeer hopen van harte dat deze Motomed er voor Gerard zal komen! Want zoals we altijd zeggen: “Veur en Deur Lunteren” Alvast bedankt voor uw bijdrage!