Nieuws
Tradities ontstaan, zonder te beseffen dat het een traditie gaat worden. Zo is het ook ´Lunteren in Kerstsfeer´ vergaan. He idee, wat uiteindelijk uitgroeide tot een gebeuren van formaat, ontstond in het voor jaar van 2001.
De eeuwwisseling was nog maar net een jaar achter de rug, toen een paar Lunteranen op het idee kwamen om in de zomer, bij ‘De Koepel’, een happening op touw te zetten. Dit werd het ‘Zoemerfeest 2001’. Een succes op een prachtige plek in het Lunterse Buurtbos.
Na afloop was iedereen het erover eens dat de locatie bij ‘De Koepel’ een schitterende locatie was.
Tweede_lustrum_Lunteren_in_Kerstsfeer 
De 120 vrijwilligers die ‘Lunteren in Kerstsfeer 2016’ mogelijk maakten
 
Sociaal karakter
Dit werd in de oren geknoopt van een paar energieke Luntersen, Trui Ribbers en Jenny Methorst. Zij gingen aan de slag en in december 2002 was ‘Kerstmarkt De Koepel’ een feit. Samen met Henk van Beek vormden zij de initiatiefnemers van het eerste uur. Later kwamen daar Lies Brüning en Elly van Weerdenburg bij.
De 20 tot 25 kramen werden bevolkt door diverse hobbyisten die er hun huisvlijt presenteerden en te koop aanboden. Verder bood de kerstmarkt een keur aan (kerst)decoraties en kon men er al dan niet gratis hapjes en drankjes verkrijgen. Kinderen van basisscholen exposeerden in ‘De Koepel’ en verleenden hun medewerking aan het programma.
Door de initiatiefnemers werd benadrukt dat de kerstmarkt rondom ‘De Koepel’ gaan commerciële inslag heeft. ,,Het heeft een sociaal karakter, waar men elkaar in een gezellige sfeer ontmoet.’’
 
Werkeloos
Zo is het ook op de aanstaande editie van ‘Lunteren in kerstsfeer’, zaterdag 9 december. Sociaal, gezellig en zonder commercie, is de insteek vanaf het eerste begin geweest.
Dit begin begon, nadat de locatie bij ‘De Koepel’ niet beschikbaar was. De bekende uitzichttoren werd na de vijfde kerstmarkt daar in de stijgers gezet, vanwege een grondige renovatie.
Plots waren de initiatiefnemers ‘werkeloos’. De Lunterse middenstand kreeg hier lucht van en mede door Evert van Veen (slager) en Jelis van ‘De Boomgaard’ daalden de Jennie en Henk af naar de Dorpsstraat. Met slechts vijf weken voorbereiding ontstond de eerste editie van ‘Lunteren in kerstsfeer’. Een traditie was geboren.
 
Tiende editie
De 30 vrijwilligers van het eerste uur zijn er, anno 2017, 120 geworden. Met veel inzet, passie en enthousiasme hebben zij van ‘Lunteren in kerstsfeer’ gemaakt tot een evenement waar naar wordt uitgekeken. Elk jaar is het weer een groot succes geweest en ook deze tiende editie zal het daar niet aan ontbreken.
Er is werkelijk voor een ieder wat van zijn of haar gading. Een groot pluspunt is de diversiteit van de deelnemers. Dat houdt het publiek op de markt. Ook het spel element wordt niet vergeten. Op een aantal plekken op de markt kan men zich sportief uiten, door bijvoorbeeld, het gooien van sneeuwballen, het aloude sjoelen e.d.
Vaste onderdelen van ‘Lunteren in Kerstsfeer’ zijn ook de muziek, de bekende verloting, het optreden van koren en kinderspelen.
De kinderen maken elk jaar weer zo’n 120 cadeaus voor de bewoners van zorgcentrum ‘De Honskamp’. Tegen de klok van 18.00 uur, voorafgegaan door een arrenslee, gaan de kinderen met verlichte lampions vanaf het Nieuwe Erf door de Dorpsstraat naar ‘De Honskamp’. Elke jaar wordt er door de bewoners ervan naar uitgezien.
 
Eten onder de Kerstboom
Vanwege het tien jarige bestaan zijn er extra activiteiten georganiseerd. Deze vinden plaats op de vrijdagavond ervoor, 8 december.
Op het Nieuwe Erf is een proeverij, ‘Eten onder de Kerstboom’, van hetgeen de Lunterse middenstand te bieden heeft. Hieraan nemen zestien winkeliers en ondernemers deel. Zie de plattegrond elders in deze Lunterse Krant.
 
Het team achter ‘Lunteren in Kerstfeer’ bij overhandigde in februari een cheque aan de
initiatiefnemers ( uiterst links: Martha en uiterst rechts: Gertine) van een ‘Tovertafel’ voor
bewoners van ‘de honskamp’ .
de_honskamp
Lunteren in Candlelight
Hieraan gekoppeld wordt ‘Lunteren in Candleligt’ in de winkels aan de Dorpsstraat gehouden. Hiervoor hebben zich 28 winkels ingeschreven. De bedoeling is dat de etalages sfeervol verlicht zijn en aansluiten bij de proeverij op het Nieuwe Erf.
Op de achterpagina van deze Lunterse Krant een couponactie van de deelnemers aan ‘Lunteren in Candlelight’. Knip deze uit en profiteer van de voordeeltjes die geboden wordt.
 
 
Lunteren in kerstsfeer:
Dorpsstraat zaterdag 9 december van 13.00 – 21.00 uur.
 
Eten onder de Kerstboom:
Nieuwe Erf vrijdagavond 8 december: 17.00 – 21.00 uur.