Nieuws
Voor de verkiezingen op 23 mei staat er één Lunteraan op de lijst: Arjen Droog. Hij staat op plek zes van ChristenUnie en SGP. Toen hij was gevraagd om mee te schrijven aan het verkiezingsprogramma begon het bij hem te kriebelen om zelf ook aan de verkiezingen mee te doen: “Het was heel leuk en intensief om mee te schrijven aan het verkiezingsprogramma. En toen het af was, wilde ik in de campagne graag meehelpen om de boodschap van ChristenUnie en SGP uit te dragen. Daarom heb ik me aangemeld voor de kieslijst. En ik ben dankbaar dat ik zo hoog op de lijst ben gekomen.”
Lunteraan_Arjen_Droog
Arjen Droog (SGP) op kieslijst Europese verkiezingen.
 
Volgens Droog, die in het dagelijks leven in de directie van Regio Foodvalley zit, is Europa belangrijk voor de dorpen in de regio.
“Hier zitten de meest innovatieve boeren van Europa. Ze investeren in duurzaamheid en dierwelzijn, daar moet Europa veel meer financieel in bijdragen.” Ook vindt hij het belangrijk dat de MKB-bedrijven in Lunteren en de andere dorpen veel gemakkelijker mee moeten kunnen doen aan Europese projecten. “We werken hier hard en onze bedrijven zijn echt goed in innoveren. In Europa zijn miljarden gereserveerd voor innovatieprojecten. Onze MKB-bedrijven profiteren daar nog veel te weinig van. Dat moet echt anders!”
 
Ook duurzaamheid is belangrijk voor Droog. “Europa moet ambitieus zijn op het gebied van klimaat en duurzaamheid, maar dit moet wel met een nuchtere aanpak. Het is zonde als we hier onze kostbare landbouwgrond vol zetten met zonnepanelen; dat kan beter op andere plekken in Europa waar grond minder geschikt is voor landbouw. Nederland kan juist veel windmolens op zee zetten.” En volgens hem moeten we fors minderen met het gebruik van fossiele brandstoffen: “Het Europese treinnet moet veel beter, zodat het een beter alternatief wordt voor veel vervuilende vluchten. Ook moet Europa stimuleren dat auto’s die geen CO2 uitstoten veel goedkoper worden.”
 
Droog is in het dorp beter bekend als de voorzitter van Scouting Lunteren. Vrijwel elke zaterdag is hij in het Luntersche Buurtbosch te vinden waar meer dan 150 kinderen uit Lunteren en omgeving genieten van het bos en allerlei activiteiten.
“Het Luntersche Buurtbosch is een heel goed voorbeeld van hoe Europa kan helpen: Europese regels beschermen het bos, maar de Lunterse bevolking onderhoudt het bos en geniet van de prachtige groene omgeving.”
 
Arjen Droog staat namens ChristenUnie-SGP op de kieslijst, hij staat op plek zes.