Nieuws
De 40e Oud Lunterse Dag beleefde zaterdag 25 augustus een primeur, in de vorm van de komst van de eerste kinderburgemeester van Ede. De Lunterse Lisa van der Burgh (11 jaar – groep 7 De Wegwijzer) werd woensdag 22 augustus officieel voorgesteld aan de gemeente Ede. Burgemeester René Verhulst deed dit tijdens het Kindervestval in de Heideweek.
Vervolgens sprak kinderburgemeester Lisa van der Burgh het publiek toe onder toeziend oog van kinderwethouders Nora Kudair, Necati Ozel en Iris de With. Kinderwethouder Max-Merijn Terpstra genoot tijdens het Kinderfestival nog van een welverdiende vakantie.
Lisa_van_der_Burgh 
Het doel van het Kindercollege is om kinderen meer te betrekken bij de politiek en de gemeente. Een ander doel is om kinderen mee te laten denken over verbeteringen binnen de gemeente. Het Kindercollege krijgt ook een rol bij andere evenementen, zoals de Airborne Herdenkingen en Luchtlandingen, de Avond4daagse en de uitreiking van de Pluimen.
 
Zaterdag in haar eigen dorp was Lisa dan ook uitgenodigd om bij de eregasten plaats te nemen. Zij moest er al op tijd bijzijn, want om 09.15 uur vertrok de zogeheten ‘Kleine optocht’ richting het Nieuwe Erf. Hier vond, traditiegetrouw, de officiële opening plaats van de 40e Oud Lunterse Dag.
Het werd een intensieve dag voor Lisa, die aan alle onderdelen van het programma deelnam. Zij gaf aan dat het toch wel wennen was om ‘officieel’ door haar eigen dorp te lopen. Lisa was duidelijk herkenbaar aan haar witte ‘burgermeesters’ jack.
 
“Het was heel leuk om het mee te maken. Maar in het begin was het wel moeilijk. De foto’s maken bij de Lunterse Boer. Waar moet je staan?”
Lisa kreeg op de officiële foto’s een plekje toebedeeld, pontificaal voor de burgermeester.
“Ook bij het podium dacht ik van : O, jee …! Waar moet ik gaan zitten? Ben toen maar ergens achteraan gaan zitten.”
 
Wanneer ze dacht onopgemerkt te blijven, dan had Lisa buiten de waard, Jobje de Postbooi, gerekend. Ten overstaan van een wederom tot op het laatste grassprietje gevulde Nieuwe Erf, werd Lisa naar voren geroepen. Een groot applaus viel haar ten deel. Want zal menigeen gedacht hebben dat hebben we toch maar weer mooi voor elkaar in Lunteren, een eigen (kinder)burgermeester.
En Lisa?
Dit verblikte of verbloosde niet van Jobje de Postbooi. Adrem en met een kwinkslag pareerde zij Jobje op het podium en kreeg de lachers ook nog op haar hand.
 
Onderweg met naar de molen ‘De Hoop’ waar de meuldersmeiden en –knechten streden om de titel werd zij menigmaal herkend en aangesproken. “Het waren leuke reacties en werd ook gefeliciteerd. Ik heb veel juffen gezien en op school (de Wegwijzer) zijn ze best wel trots.”
Ook haar vriendengroep vindt het leuk dat zij een ‘echte’ burgermeester in hun midden hebben.
Jammer vond Lisa het zaterdag dat zijn met de Heidehoogheden in een gesloten koets zat. “Onderweg zag ik niet zo veel. Dat was best wel jammer. Ze (de organisatie) waren bang dat het zou gaan regenen.”
Op de podiumwagen in het dorp werd veel goed gemaakt. Lisa werd er, zoals de gehele dag, in de watten gelegd door de gastvrouwen van de Oud Lunterse Dag.
Om maar niets te missen, hadden haar ouders een strategische plek uitgekozen, recht tegenover de podiumwagen.
 
Aan het einde van het gesprek met de Lunterse Krant wilde Lisa nog wel een aantal dingen kwijt.
“Ik voel veel verantwoordelijkheid, ik mag nu gewoon meebeslissen en mag de gemeente helpen. Een paar keer per jaar komt het Kindercollege bij elkaar en gaan wij vergaderen over punten die wij belangrijk vinden. Hierbij worden we geholpen door het echte college.”
Lisa wil schoolzwemmen onder de aandacht brengen. “Ik vind dat er nu te veel ongelukken en verdrinkingen zijn. Schoolzwemmen moet weer terug op de scholen. Ieder kind hoort een zwemdiploma te hebben. Het moet goedkoper worden of de gemeente moet het schoolzwemmen soort van cadeau geven aan arme kinderen”, aldus Lisa.
Verdere agendapunten die aangestipt en besproken dienen te worden zijn: het milieu, de bossen, zwerfafval en speelplekken, zodat kinderen weer naar buiten gaan om te spelen. “Goede speelplekken en een schoon milieu zijn belangrijk!”
 
Een jaar lijkt te kort voor Lisa van de Burgh, maar aan haar en het Kindercollege zal het niet liggen dat er zaken niet besproken worden.