Nieuws
De Lunteren App - communicatiemiddel voor bedrijven, winkels, inwoners van Lunteren en voor de toeristen. Ter introductie van de app, die vanaf 1 juli is te downloaden, zal er een 'typisch Lunteren' kompasroute worden uitgezet, die iedereen met een smartphone kan doen.
De kompasroute zal via de Lunteren app te downloaden zijn, de app leidt u met het kompas, langs typisch lunterse 'spots', bij elke spot wordt uw kennis over Lunteren op de proef gesteld, via een vraag die u kunt beantwoorden.
Alle routescores worden gepubliceerd, onder de top drie scores worden mooie prijzen verloot, t.w. een tablet, 2. Een Portofino ijsbon t.w.v. € 50,00, 3. Een snackbon t.w.v. € 30,00.
 
Het initiatief voor de Lunteren app is gekomen van de lunterse ondernemer Inge Stroomberg (Salon Style-Ing). Zij heeft samenwerking gezocht met ‘NoviSites’ voor de technische ontwikkeling. Bij een presentatie van Inge aan de middenstand, werd er zo enthousiast gereageerd, dat er een groep actieve ondernemers bij elkaar werd gezocht om de ontwikkeling mogelijk te maken.
 
De ‘Lunteren APP’ wordt opgezet voor een breed publiek. De Lunteren app is een middel voor directe uitwisseling van berichten, acties en tips tussen de gebruikers, maar dan specifiek gericht op Lunteren. ‘Lunteren APP’ biedt vele mogelijkheden, waarbij winkeliers en horeca op een directe manier met elkaar en de klanten, ook met die buiten Lunteren, kunnen communiceren.
De deelnemende winkeliers zijn herkenbaar aan een sticker op de ruit van de winkel.”
De nieuwe app is een mooi aanvullend informatiemedium voor Lunteren, naast bestaande media, zoals de ‘Lunterse krant’ en andere initiatieven.
“Maar”, wordt benadrukt: “Het is een echte aanvulling op de ‘Lunterse Krant’, geen vervanging. Ook wij zijn trots op onze eigen krant en blijven deze zeer zeker ondersteunen. Ook voor de krant is de app een informatiebron m.b.t. de berichten.”